Informacije strankama

Glavno tajništvo

Stranke mogu dobiti informaciju iz područja pravnih poslova, općih poslova, kadrova i ljudskih potencijala, javne nabave i pisarnice;  ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 10,00 - 12,00 sati

Tatjana Pintar – kadrovi, ljudski potencijali; tel: (01) 6172- 519
Valentina Buljubašić – pravni i opći poslovi; tel: (01) 6172- 766
Daliborka Čunčić – pisarnica; tel: (01) 6172- 566Sektor za građenje

Stranke mogu dobiti informacije iz područja obnove i izgradnje stambenih jedinica, opremanje stambenih jedinica, isporuci građevinskog materijala; ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 10,00 - 12,00 sati

Tomica Čavlek, Valentina Javorić – obnova i izgradnja pojedinačnih stambenih jedinica (stanova, kuća) i VSO u državnom vlasništvu;  tel: (01) 4695- 754 i (01) 6172-651
Zvonko Balja, Katica Krasić – isporuka osnovnog građevinskog materijala (nacionalni program); tel: (01) 4695- 776, (01) 4695-752 
Goranka Joldžić– upiti u svezi potpisivanja ugovora o darovanju osnovnog građevinskog materijala; tel: (01) 6172-531
Slavica Ćosić, Krešimir Sunek – obnova ratom oštećenih obiteljskih kuća,  potvrde o obnovi privatnih obiteljskih kuća (01) 4695-735, (01) 6172-712
Gojko Brzica – opremanje stambenih jedinica i elektroenergetski priključci, program isporuke građevinskog materijala u BIH; tel: (01) 4695- 714
Tomislav Plantarić – isporuka osnovnog građevinskog materijala za područje BIH; tel: (01) 4695- 718


Sektor za pravne poslove


Stranke mogu dobiti informaciju o stanju spisa;  ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 10,00 - 12,00 sati

Stanislava Krajina – informacije o stanju spisa- drugostupanjski postupak: tel: (01) 4695- 764
Tamara Gasjki Skušić – informacije o stanju spisa – vezano za raskide ugovora; tel: (01) 4695- 797
Mario Brkić – informacije o stanju spisa – vlasničko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH; tel: (01) 6172- 681
Vladimir Rems – informacije o stanju spisa – vlasničko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH; tel: (01) 4695- 727
Marija Lončarević – informacije o stanju spisa – darovanje i prodaja; tel: (01) 6172- 595
Lidija Smiljanić – informacije o stanju spisa – prodaja stambenih jedinica na PPDS-u i PP-u; tel: (01) 6172- 518
Katarina Rukavina – informacije o stanju spisa – prodaja stambenih jedinica izvan PPDS-a; tel: (01) 6172- 516
Laura Marić – informacije vezano za izdavanje potvrda o statusu prognanika i izbjeglica, tel: (01) 6172-534;
Sandra Bevanda – opće informacije o stanju spisa; brisanje zabilježbi zabrane otuđenja tel: (01) 4695- 712
Marko Malešević  ostvarivanje prava na pomoć u dodjeli osnovnog građevnog materijala Hrvatima u BIH; tel: (01) 4695- 731Sektor za državnu imovinu

Stranke mogu dobiti informaciju o izdavanju ugovora o najmu i naplati najma; ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 10,00 - 12,00 sati

Karmen Kovačić – informacije o izdavanju ugovora o najmu; tel:(01) 6172-510
Edita Kegel - informacije o izdavanju ugovora o najmu; tel: (01) 6172-561
Vesna Ramas – informacije o naplati najma; tel: (01) 6172-525Sektor za međunarodne programe

Plaćanje režija za osobe sa međunarodnom zaštitom (azilanti)
Uredovni dani za zaprimanje računa;  ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 10,00 - 12,00 sati

Sandra Begić tel: (01) 6172 565 - informacije
Marta Špiljak tel: (01) 4695 773 – informacije o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja u RH