Izjava o pristupačnostiOva Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na web stranicu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koje se nalazi na adresi https://sduosz.gov.hr/.
 
Na mrežnoj stranici učinjene su određene prilagodbe kako bi se povećala pristupačnost osobama s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Stupanj usklađenosti
Mrežna stranica https://sduosz.gov.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 20. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost te ukoliko primijetite neusklađen sadržaj mrežnih stranica, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, možete nam se obratiti putem elektroničke pošte: digitalna.pristupacnost@sduosz.hr.
 
U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na upit, na ovoj poveznici možete vidjeti mrežnu stranicu Povjerenika za informiranje, tijela koje provodi inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona.
 
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:
pristupacnost@pristupinfo.hr.