1. Plan nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

„Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine, broj 120/2016) te u skladu s člancima 5. do 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne Novine, 101/2017 i 144/2020), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obvezan je Registar ugovora te njegove izmjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Slijedom navedenog, predmetni registar sa svim ažuriranim podacima, moguće je bez naknade pregledati i preuzeti na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, klikom na „Registri ugovora“ te upisivanjem naziva tijela i odabirom opcije „Kreiraj izvješće“. Detaljne upute za pregled i preuzimanje objavljenog Registra ugovora nalaze se na poveznici: Upute za pregled i preuzimanje Registra ugovora.“

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU