4. Propisi iz područja javne nabave

Naputak o stvaranju ugovorne obveze iz područja javne nabave 

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16),
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, br. 65/1775/2020),
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017144/2020),
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“, br. 65/17),
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 65/17),
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017)