5. Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Postupak jednostavne nabave:
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji / rekonstrukciji krovišta, limarije, vanjske stolarije na dva (2) višestambena objekta u vlasništvu Republike Hrvatske u Plaškom i usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II
Evidencijski broj: I-K-S-32/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 02. ožujka 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija:  I-K-S-32/21

Postupak jednostavne nabave: Ugradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda, na adresi Vojnić, Karlovačka 24.
Evidencijski broj: I-O-I-77/21.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 01. ožujka 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-O-I-77/21

Postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova održavanja (hitne intervencije) stambenih jedinica u državnom vlasništvu koje koriste osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom na području RH.
Evidencijski broj nabave: I-G-H-75/21
Predaja ponuda do: 24. veljače 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-75/21
Objašnjenje i troškovnici

Postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova sanacije stambenih jedinica koje koriste osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom na području Grada Zagreba.
Evidencijski broj: I-G-H-11/21
Predaja ponuda do: 09. veljače 2021. godine u 13:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-11/21

Postupak jednostavne nabave: Usluge kontrole 350 elaborata/uputa o načinu sanacije u ratu oštećenih stambenih građevina IV.,V. i VI. stupnja oštećenja, uputa o načinu sanacije pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica i uputa o načinu sanacije pojedinačnih stanova i kuća u državnom vlasništvu, na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj: I-C-HK-25/21
Predaja ponuda do: 01. veljače 2021. godine u 13:00 sati.
Dokumentacija: I-C-HK-25/21

Postupak jednostavne nabave: Usluge izrade uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih stambenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj: I-PK-K-24/21
Predaja ponuda do: 01. veljače 2021. godine u 12:00 sati.
Dokumentacija: I-PK-K-24/21

Postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova obnove stana u vlasništvu Republike Hrvatske, na adresi Knin, Rendićeva 11.
Evidencijski broj: I-G-H-129/20.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 23. prosinca 2020. godine u 13:00 sati.
Dokumentacija:  I-G-H-129/20​

Postupak jednostavne nabave: Nabava i isporuka 80 komada hladnjaka, 30 komada električnih štednjaka i 20 komada štednjaka na drva za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća na području Republike Hrvatske
Evidencijski broj: I-N-HK-119/20.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 02. prosinca 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-N-HK-119/20

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove kuće na adresi Krnjak 28, Krnjak – Karlovačka županija.
Evidencijski broj: I-G-K-115/20
Rok za predaju ponuda: 17. studenog u 10:00 sati
Dokumentacija: I-G-K-115-20 

Postupak nabave: Nabava usluge održavanja telefonskog sustava SDUOSZ-a, evidencijski broj: I-C-SI-9/20.
Evidencijski broj: I-C-SI-9/20
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 16. studenog 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-C-SI-9/20

Postupak nabave: Sanacija dva stana u Kuparima, Dubrovačko-neretvanska županija
Evidencijski broj: I-G-H-111-20.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 04. studenog 2020. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-111-20

Postupak nabave: Nabava usluge dezinfekcije uredskog prostora
Evidencijski broj:  I-C-P-113/20
Rok za predaju ponuda: 03. studenog 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-C-P-113-20
1. Objašnjenje
2. Objašnjenje