5. Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Predmet nabave:
nabava usluga pregleda i izrade energetskih certifikata za 5 višestambenih zgrada u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji.
Evidencijski broj: I-E-H-381/21
Dostava ponuda do: 25. siječnja 2022. u 11,00 sati.
Dokumentacija: I-E-H-381/2
Objašnjenje dokumentacije

Postupak: Izgradnja obiteljske kuće za korisnika prava na stambeno zbrinjavanje organiziranom ugradnjom građevnog materijala (E4), k.č.br.2228/5, k.o. Pridraga.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-380/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: Izgradnja obiteljske kuće za korisnika prava na stambeno zbrinjavanje organiziranom ugradnjom građevnog materijala (E4), k.č.br.2228/5, k.o. Pridraga.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 13. siječnja 2022. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-380/21

Postupak: : Izvođenje radova popravka, obnove i adaptacije kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi u Kninu, Domobranska 3, Šibensko-kninska županija, APN: 7733.
Evidencijski broj: I-G-K-371/21
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Ponudu je potrebno dostaviti  najkasnije do 23. prosinca 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-371-21

Postupak: Usluge izrade uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih stambenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja na području obnove u Republici Hrvatskoj: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.
Evidencijski broj: I-PK-K-337/21
Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 12. studenoga 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija:  I-PK-K-337/21

Postupak: Usluge izrada uputa o sanaciji obiteljske kuće u BiH.
Postupak jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave: I-PK-K-291/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: Usluge izrada uputa o sanaciji obiteljske kuće u BiH.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 03. studenog 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-PK-K-291/21

Postupak: Usluge izrade uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih stambenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja na području Republike Hrvatske: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.
Postupak jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave: I-PK-K-318/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: Usluge izrade uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih stambenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja na području Republike Hrvatske: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 12. listopada 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-PK-K-318/21

Postupak: Stručni nadzor nad radovima sanacije 40 stambene jedinice u vlasništvu RH podijeljenih u 2 grupe na području Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Postupak jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave: I-K-H-305/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: Stručni nadzor nad radovima sanacije 40 stambene jedinice u vlasništvu RH podijeljenih u 2 grupe na području Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 07. listopada 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-K-H-305/21

Postupak: Stručni nadzor nad radovima sanacije 41 stambene jedinice u vlasništvu RH na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zadarske županije.
Postupak jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave: I-K-H-290/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: Stručni nadzor nad radovima sanacije 41 stambene jedinice u vlasništvu RH na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zadarske županije.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 06. listopada 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-K-H-290/21

Postupak: Izvođenje radova 1-4. Etape na obnovi jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV-VI. stupnja oštećenja na adresi Strašnik 51, Petrinja.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-292/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova 1-4. Etape na obnovi jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV-VI. stupnja oštećenja na adresi Strašnik 51, Petrinja.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 29. rujna 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija:
 I-G-K-292/21

Postupak nabave: Izvođenje radova 1-4. Etape na obnovi jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV-VI. stupnja oštećenja na adresi Strašnik 51, Petrinja.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-238/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova 1-4. Etape na obnovi jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV-VI. stupnja oštećenja na adresi Strašnik 51, Petrinja.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 15. rujna 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-238/21

Postupak nabave: IZVOĐENJE RADOVA 1-4 ETAPE NA OBNOVI JEDNE (1) RATOM OŠTEĆENE OBITELJSKE KUĆE IV-VI STUPNJA OŠTEĆENJA MASARYKOVA 28, KARLOVAC.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-264/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: IZVOĐENJE RADOVA 1-4 ETAPE NA OBNOVI JEDNE (1) RATOM OŠTEĆENE OBITELJSKE KUĆE IV-VI STUPNJA OŠTEĆENJA MASARYKOVA 28, KARLOVAC.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 13. rujna 2021. u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-264/21

Postupak nabave: Izvođenje radova uklanjanja stambene i pomoćne zgrade u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi u Iloku, Dr. Franje Tuđmana 42, na području Vukovarsko-srijemske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-237/21.
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu u skladu s priloženomn dokumentacijom.
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 06. rujna 2021. godine u 12:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-237/21

Postupak: IZGRADNJA OBITELJSKE KUĆE ZA KORISNIKA PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE ORGANIZIRANOM UGRADNJIM GRAĐEVNOG MATERIJALA (E4), SUHOPOLJE
Evidencijski broj nabave: I-G-K-243/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave IZGRADNJA OBITELJSKE KUĆE ZA KORISNIKA PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE ORGANIZIRANOM UGRADNJIM GRAĐEVNOG MATERIJALA (E4), SUHOPOLJE
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: 
 I-G-K-243/21

Postupak: IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE KUĆE U VLASNIŠTVU RH S KOJOM RASPOLAŽE SDUOSZ NA ADRESI SREĆKA BADURINE 6, KISTANJE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Evidencijski broj nabave: I-G-K-202/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE KUĆE U VLASNIŠTVU RH S KOJOM RASPOLAŽE SDUOSZ NA ADRESI SREĆKA BADURINE 6, KISTANJE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 06. kolovoza 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-202/21

Postupak: IZRADA PROJEKATA POPRAVKA NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA I STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA POPRAVKA ZA 40 KUĆA STRADALIH U POTRESU KOJE SU U VLASNIŠTVU RH
Evidencijski broj nabave: I-PK-K-200/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: IZRADA PROJEKATA POPRAVKA NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA I STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA POPRAVKA ZA 40 KUĆA STRADALIH U POTRESU KOJE SU U VLASNIŠTVU RH
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 04. kolovoza 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-PK-K-200/21

Postupak: NABAVA I ISPORUKA 65 KOMADA HLADNJAKA, 35 KOMADA ELEKTRIČNIH ŠTEDNJAKA I 10 KOMADA ŠTEDNJAKA NA DRVA ZA OPREMANJE OBNOVLJENIH RATOM OŠTEĆENIH KUĆA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Evidencijski broj nabave: I-N-HK-46/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave NABAVA I ISPORUKA 65 KOMADA HLADNJAKA, 35 KOMADA ELEKTRIČNIH ŠTEDNJAKA I 10 KOMADA ŠTEDNJAKA NA DRVA ZA OPREMANJE OBNOVLJENIH RATOM OŠTEĆENIH KUĆA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti  najkasnije do 19. srpnja 2021. godine u 10,00 sati.
Dokumentacija: I-N-HK-46/21

Postupak: IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE KUĆE U VLASNIŠTVU RH S KOJOM RASPOLAŽE SDUOSZ NA ADRESI SREĆKA BADURINE 6, KISTANJE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Evidencijski broj nabave: I-G-K-171/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE KUĆE U VLASNIŠTVU RH S KOJOM RASPOLAŽE SDUOSZ NA ADRESI SREĆKA BADURINE 6, KISTANJE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 01. srpnja 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-171/21

Postupak: NABAVA USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA KUĆA I ELABORATA ZA DAROVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Evidencijski broj nabave: I-P-K-174/21
Pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu prema dokumentaciji u prilogu, za postupak jednostavne nabave: NABAVA USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA KUĆA I ELABORATA ZA DAROVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr.
Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-P-K-174/21
Objašnjenje

Postupak jednostavne nabave: Radovi održavanja stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije
Evidencijski broj: I-G-H-163/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 03. lipnja 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-163/21

Postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova uklanjanja kuće u vlasništvu RH na adresi Vitezovićeva 11 i sanacija kuće Vitezovićeva 13, Knin, Šibensko-kninska županija
Evidencijski broj: I-G-K-162/21
Rok za predaju ponuda: Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 28. svibnja 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-K-162/21

Postupak jednostavne nabave: Ponuda za nabavu izvođenja radova obnove kuće na adresi u Krnjaku, Dugi Dol 53 A.
Evidencijski broj: I-G-K-160-21
Rok za predaju ponuda: Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 20. svibnja 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija:  I-G-K-160-21

Postupak jednostavne nabave: Nabava usluga izrade glavnih projekata kuća i elaborata za darovanje građevinskog materijala.
Evidencijski broj: I-P-K-140/21.
Rok za predaju ponuda: Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 18. svibnja 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-P-K-140/21.

Postupak jednostavne nabave: Ponuda za nabavu usluga izrade geodetskih i parcelacijskih elaborata
Evidencijski broj: I-GR-GU-151/21.
Rok za predaju ponuda: Zbog žurnosti postupanja, ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 18. svibnja 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija:  I-GR-GU-151/21.

Postupak jednostavne nabave: Usluge organizacije, koordinacije i upravljanja procesom izgradnje i sanacije stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske.
Evidencijski broj: I-C-HK-31/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 26. travnja 2021. godine u 15:00 sati.
Dokumentacija: I-C-HK-31/21

Postupak jednostavne nabave: Ugradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda za zgradu u Vojniću, Karlovačka 24
Evidencijski broj: I-0-I-88/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 21. travnja 2021. godine do 10:00 sati.
Dokumentacija:
 I-0-I-88/21
Objašnjenja

Postupak jednostavne nabave: Ugradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda za stambenu zgradu u Karlovcu, Cerovac Vukmanićki, Cerovac Vukmanićki 107 D
Evidencijski broj: I-0-I-89/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 21. travnja 2021. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija: I-0-I-89/21
Objašnjenja

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade etažnih elaborata
Evidencijski broj: I-E-GU-87/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 08. travnja 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-E-GU-87/21

Postupak jednostavne nabave: Stručni nadzor, izrada elaborata za etažiranje i koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II za radove izgradnje višestambene zgrade u Jasenovcu.
Evidencijski broj: I-K-H-34/21
Predaja ponuda do: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 07. travnja 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-K-H-34/21
Objašnjenja

Postupak jednostavne nabave: Usluge organizacije, koordinacije i upravljanja procesom održavanja stambenih jedinica u državnom vlasništvu i stanova u najmu na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj: I-K-H-84/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 07. travnja 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-K-H-84/21
Objašnjenja

Postupak jednostavne nabave: Stručni nadzor nad isporukom i ugradnjom građevnog materijala, odnosno izvođenjem radova na 80 obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke, Varaždinske i Međimurske županije.
Evidencijski broj: I-K-KM-81/21.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 31. ožujka 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-K-KM-81/21

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade etažnih elaborata
Evidencijski broj: I-E-GU-2/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 22. ožujka 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-E-GU-2/21

Postupak jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji / rekonstrukciji krovišta, limarije, vanjske stolarije na dva (2) višestambena objekta u vlasništvu Republike Hrvatske u Plaškom i usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II
Evidencijski broj: I-K-S-32/21
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, produljen rok do 04. ožujka 2021. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija:  I-K-S-32/21
Objašnjena

Postupak jednostavne nabave: Ugradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda, na adresi Vojnić, Karlovačka 24.
Evidencijski broj: I-O-I-77/21.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 01. ožujka 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-O-I-77/21

Postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova održavanja (hitne intervencije) stambenih jedinica u državnom vlasništvu koje koriste osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom na području RH.
Evidencijski broj nabave: I-G-H-75/21
Predaja ponuda do: 24. veljače 2021. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-75/21
Objašnjenje i troškovnici

Postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova sanacije stambenih jedinica koje koriste osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom na području Grada Zagreba.
Evidencijski broj: I-G-H-11/21
Predaja ponuda do: 09. veljače 2021. godine u 13:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-11/21

Postupak jednostavne nabave: Usluge kontrole 350 elaborata/uputa o načinu sanacije u ratu oštećenih stambenih građevina IV.,V. i VI. stupnja oštećenja, uputa o načinu sanacije pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica i uputa o načinu sanacije pojedinačnih stanova i kuća u državnom vlasništvu, na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj: I-C-HK-25/21
Predaja ponuda do: 01. veljače 2021. godine u 13:00 sati.
Dokumentacija: I-C-HK-25/21

Postupak jednostavne nabave: Usluge izrade uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih stambenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj: I-PK-K-24/21
Predaja ponuda do: 01. veljače 2021. godine u 12:00 sati.
Dokumentacija: I-PK-K-24/21