Javna nabava arhiva

Postupak jednostavne nabave: Izvođenje radova obnove stana u vlasništvu Republike Hrvatske, na adresi Knin, Rendićeva 11.
Evidencijski broj: I-G-H-129/20.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 23. prosinca 2020. godine u 13:00 sati.
Dokumentacija:  I-G-H-129/20​

Postupak jednostavne nabave: Nabava i isporuka 80 komada hladnjaka, 30 komada električnih štednjaka i 20 komada štednjaka na drva za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća na području Republike Hrvatske
Evidencijski broj: I-N-HK-119/20.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr,  najkasnije do 02. prosinca 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-N-HK-119/20

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove kuće na adresi Krnjak 28, Krnjak – Karlovačka županija.
Evidencijski broj: I-G-K-115/20
Rok za predaju ponuda: 17. studenog u 10:00 sati
Dokumentacija: I-G-K-115-20 

Postupak nabave: Nabava usluge održavanja telefonskog sustava SDUOSZ-a, evidencijski broj: I-C-SI-9/20.
Evidencijski broj: I-C-SI-9/20
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 16. studenog 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-C-SI-9/20

Postupak nabave: Sanacija dva stana u Kuparima, Dubrovačko-neretvanska županija
Evidencijski broj: I-G-H-111-20.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 04. studenog 2020. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-111-20

Postupak nabave: Nabava usluge dezinfekcije uredskog prostora
Evidencijski broj:  I-C-P-113/20
Rok za predaju ponuda: 03. studenog 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-C-P-113-20
1. Objašnjenje
2. Objašnjenje

Postupak nabave: Izvođenje radova sanacije 6 stambenih jedinica
Evidencijski broj:  I-U-H-107/20.
Rok za predaju ponuda: 21. rujna 2020. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija I-U-H-107-20
Vukovar   BOLNIČKA 112
Vukovar   ŽELJEZNIČKA 15 
Vukovar VIJEĆA EUROPE 23
Vukovar DOMOVINSKOG RATA 461
Vukovar DOMOVINSKOG RATA 403
Vukovar BLAGE ZADRE 5415 

Postupak nabave: Nabava usluge verifikacije troškova bespovratnih sredstava Fonda RPSZ-a, vezano uz Regionalni program stambenog zbrinjavanja za Potprojekte HR7 i HR9.
Evidencijski broj: I-C-PB-25/20
Rok za predaju ponuda: 18. rujna 2020. godine u 13:00 sati
Dokumentacija I-C-PB-25-20

Postupak nabave: Nabava i isporuka 55 komada kuhinjskog namještaja po operativnom programu za romsku nacionalnu manjinu
Evidencijski broj: I-N-HK-102/20
Rok za predaju ponuda: 17.kolovoza 2020. do 11:00 sati.
Dokumentacija  I-N-HK-102/20


Postupak nabave: Nabava i isporuka potrošnog materijala, rezervnih dijelova i informatičke opreme za potrebe SDUOSZ-a
Evidencijski broj: I-A-A-95/20
Rok za predaju ponuda: 12. lipnja 2020. u 13:00 sati.
Ukoliko ste zainteresirani za navedeni postupak molimo vas da dostavite ponudu sukladno priloženoj dokumentaciji.
Dokumentacija I-A-A-95/20​
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDE
ODLUKA O PONIŠTENJU


Postupak nabave: Nabava i isporuka tonera.
Evidencijski broj: I-A-OT-94/20
Rok za predaju ponuda: 05. lipnja 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-A-OT-94/20
1. Objašnjenje
2. Objašnjenje

Postupak nabave: Usluge dezinfekcije uredskih prostorija
Evidencijski broj: I-C-P-92/20
Rok za predaju ponuda: 19. svibnja 2020. godine do 13:00 sati.
Dokumentacija I-C-P-92-20
1. Objašnjenje

Postupak nabave: Nabava i isporuka potrošnog materijala - papirna konfekcija (toaletni papir i papirnati ručnici)
Evidencijski broj: I-A-A-91/20
Rok za predaju ponuda: 22. svibnja 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-A-A-91
I. Objašnjenje

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove obiteljske kuće na adresi Knin, Lašvanski put
Evidencijski broj: I-G-K-83/20
Rok za predaju ponuda: 18. ožujka 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-G-K-83-20
Objašnjenje I-G-K-83-20

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove/sanacije obiteljske kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Petrinja, Tadije Smičiklasa 40
Evidencijski broj: I-G-K-61/20
Rok za predaju ponuda: 10. ožujka 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-G-K-61/20

Postupak nabave: Usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme i gradnjom 60 obiteljskih kuća na području Bosne i Hercegovine
Evidencijski broj: I-C-S-104/19
Rok za predaju ponuda: 02. ožujka 2020. godine do 14:00 sati.
Dokumentacija I-K-M-73-20

Postupak nabave: Usluge pregleda i ispitivanja postojeće konstrukcije zaštite, ažuriranje geodetske snimke prema postojećem stanju, izrada glavnog i izvedbenog projekta zaštite građevinske jame s revizijom za potrebe nastavka izgradnje i dogradnje višestambene zgrade u Kninu, Zvonimirova 34
Evidencijski broj: I-C-S-104/19
Rok za predaju ponuda: 23. siječnja 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-C-S-104-19
Objašnjenje I-C-S-104-19
Postupak nabave: Usluge održavanja telefonskog sustava Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Evidencijski broj:  I-C-SI-39/19
Rok za predaju ponuda: 11. studenoga 2019. godine do 12:00 sati.
Dokumentacija: I-C-SI-39-19
Objašnjenje I-C-SI-39-19
Objašnjenje 2    I-C-SI-39-19

Postupak nabave: Usluge izrade geodetskih elaborata i pratećih usluga
Evidencijski broj: I-GR-GU-59/19
Rok za predaju ponuda: 23. srpnja 2019. godine do 13:00 sati.
Dokumentacija: DON s prilozima_geodetski elaborati

Postupak nabave: Izrada etažnih elaborata i pribavljanje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama uz svaki elaborat
Evidencijski broj: I-E-GU-58/19.
Rok za predaju ponuda: 23. srpnja 2019. godine do 13:30 sati.
Dokumentacija: DON_etažni elaborat s prilozima
Pojašnjenje dokumentacije

Postupak nabave: Usluge čišćenja na lokacijama Zadra, Petrinje, Knina, Karlovca i Gospića
Evidencijski broj:  I-C-P-78-19
Rok za predaju ponuda: 18. srpnja 2019. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija: I-C-P-78-19

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove/sanacije obiteljske kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi u Kninu, Žagrović, Zadarska 34.
Evidencijski broj: I-G-H-74-19
Rok za predaju ponuda: 12.06.2019. u 12,00 sati. 
Dokumentacija: I-G-H-74-19​

Postupak nabave: Nabava, isporuka, instalacija i testiranje sustava za pohranu podataka i poslužiteljskog sustava za podrebe SDUOSZ.
Evidencijski broj: I-A-SI-48/19
Rok za predaju ponuda: 03. lipnja 2019. godine, do 10,00 sati.
Dokumentacija: I-A-SI-48-19_ispravljena

Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom višestambene i koordinatora zaštite na radu, Vukovar
Evidencijski broj: I-K-S-9/19
Rok za dostavu ponuda: 30. svibnja 2019.g. do 12:00 h
Dokumentacija: DON-I-K-S-9-19

Predmet nabave: Nabava i isporuka tonera
Evidencijski broj: I-A-OT-66/19
Rok za dostavu ponuda: 03. lipnja 2019. godine, u 10,00 sati
Dokumentacija: I-A-OT-66-19_ispravljena
Objašnjenje DON _ I-A-OT-66-19​
II. Objašnjenje DON - I-A-OT-66-19
III. Objašnjenje DON -I-A-OT.66-19
Troškovnik

Predmet nabave: Nabava i isporuka potrošnog materijala i informatičke opreme.
Evidencijski broj: I-A-A-69/19
Rok za dostavu ponuda: 30. svibnja 2019. u 10,00 sati.
Dokumentacija: I-A-A-69-19

Postupak nabave: Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju obiteljskih kuća na području BiH
Rok za dostavu ponuda:  24.svibnja u 12,00 sati
Evidencijski broj: I-P-K-46/19
Dokumentacija: I-P-K-46/19
1. objasnjenje dokumentacije predmeta


OBJAVA Odluke o poništenju jednostavne nabave ev.br. I-GR-GU -17/18 
Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda
Odluka o poništenju

Postupak nabave: Usluga analize i pripreme podataka za prijenos u informacijski sustav za upravljanje nekretninama, programima obnove i stambenog zbrinjavanja.
Rok za dostavu ponuda: 03. svibnja 2019. godine, u 11,00 sati.
Evidencijski broj: I-C-U-65/19
Dokumentacija: I-C-U-65/19
Dokumentacija: I-C-U-65/19, izmjena dokumentacije o nabavi. 29.04.2019


Postupak nabave: Izvođenje radova održavanja stanova/kuća - Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija
Rok za dostavu ponuda: 29. travnja 2019. u 11,00 sati
Evidencijski broj: I-U-H-67/19

Postupak nabave: Izvođenje radova održavanja stanova/kuća - Brodsko-posavska županija
Rok za dostavu ponuda: 29. travnja 2019. u 12,00 sati
Evidencijski broj: I-U-H-68/19

Postupak nabave: Izvođenje radova održavanja stanova/kuća - Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Rok za dostavu ponuda: 29. travnja 2019. u 10,00 sati
Evidencijski broj: I-U-H-15/19

Postupak jednostavne nabave: uklanjanje ruševne građevine na adresi u Belom Manastiru, Glavna ulica 126 
Evidencijski broj nabave: I-G-KR-38/19 
Rok za predaju ponuda: 08.travnja 2019. u 12,00 sati. 

Predmet nabave: Izvođenje radova sanacije/adaptacije stana u Glini, Vukovarska 9
Evidencijski broj nabave: I-G-H-62/19
Rok za predaju ponuda: 15. ožujka 2019 do 12:00 sati

Predmet nabave: Usluge održavanja i administracije HP-UX platforme informacijskog sustava Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Evidencijski broj nabave: I-C-SI-50-19
Rok za predaju ponuda: Otvaranje roka za slanje ponuda 11.2. u 10,00 sati.

Predmet nabave: Izvođenje radova popravka i sanacije 1.pojedinačne devastirane stambene jedinice u Karlovačkoj županiji u gradu Slunju, 14. Domobranske pukovnije 7. 
Evidencijski broj nabave: I-G-H-127/18 
Rok za predaju ponuda: 20.prosinca do 10:00 sati.

Predmet nabave: Usluga preseljenja arhivske dokumentacije
Evidencijski broj nabave: I-C-U-130/18
Rok za predaju ponuda: 06. prosinca 2019. godine u 11,00 h

Postupak nabave: Nabava i isporuka hladnjaka za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća na području RH
Evidencijski broj: I-N-K-126/18
Rok za dostavu ponuda: 06.12.2018.g. u 11:00h

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade geodetskih elaborata, provedba u katastru i pribavljanje potvrda usklađenosti elaborata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom
Ev.broj: I-GR-GU-17/18
Rok za dostavu ponuda: Ponude se predaju do 29.studenoga 2018.godine u 11 sati

Postupak jednostavne nabave: Usluge nabave, instalacije, konfiguracije i testiranje rada vatrozidnih uređaja
Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 kn
Evidencijski broj: I-C-SI-80/18
Ponude se predaju do: 27.11.2018. godine, do 12:00 sati

Postupak jednostavne nabave: Izrada etažnih elaborata i pribavljanje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama uz svaki elaborat
Evidencijski broj nabave: I-E-GU-18/18
Ponude se predaju do: 21.11.2018. u 11,00 sati

Usluga nadogradnje i održavanja telefonskog sustava SDUOSZ-a, evidencijski broj nabave: I-C-SI-107/18, izmjenjena je dokumentacija o nabavi
Predmet nabave: Usluga nadogradnje i održavanja telefonskog sustava SDUOSZ
Evidencijski broj: I-C-SI-107/18
Rok za predaju ponuda: 02. studenog 2018. do 12,00 sati

Zahtjev za dokumentacijom jednostavne nabave


Poziv na dostavu ponuda: Usluga održavanja i podrške informacijskom sustavu i korisnicima informacijskog sustava SDUOSZ-a
Evidencijski broj nabave: I-C-SI-83/18.
Rok za dostavu ponuda: 03. rujna 2018. godine, do 12:00 sati.

Predmet: Usluge izrade projekta elaborata o vlastito uloženim sredstvima vlasnika u obnovi
Evidencijski broj nabave: I-E-K-20/18
Rok za dostavu ponuda: 03. kolovoza 2018. do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge održavanja kod stanova u najmu kod oštećenja nastalih od strane korisnika
Evidencijski broj nabave: I-C-U-105/18
Rok za dostavu ponude: 03. kolovoza 2018. do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Elektroinstalaterski radovi
Evidencijski broj nabave: I-G-H-102/18
Rok za predaju ponuda: 17. srpnja 2018. godine do 11:00 sati

Poziv na dostavu ponuda: Usluge izrade uputa o načinu adaptacije i stručni nadzor za obnovu i adaptaciju 60 pojedinačnih devastiranih, oštećenih ili srušenih stambenih jedinica/stanova u vlasništvu RH
Evidencijski broj nabave: I-PK-H-44/18
Rok za dostavu ponude: 09. srpnja 2018. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda:  Kontrola 350 uputa (elaborata) o načinu sanacije u ratu oštećenih stambenih građevina
Evidencijski broj nabave: I-C-S-31/18
Rok za dostavu ponude se produžava na: 29. lipnja u 12:00 h.

Poziv na dostavu ponuda:  Nabava elektroinstalaterskih radova
Evidencijski broj nabave: I-G-H-91/18
Rok za dostavu ponude:  21. lipnja 2018. u 12:00 h

Poziv na dostavu ponuda:  Popravak dvije pojedinačne stambene jedinice u Vukovaru i Belom Manastiru
Evidencijski broj nabave: I-G-H-100/18
Rok za dostavu ponude:  21. lipnja 2018. u 10:00 h

Poziv na dostavu ponuda:  Manji popravci i bojanje stanova za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
Evidencijski broj nabave: I-G-H-98/18
Rok za dostavu ponude: 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda:  Izrada projektne dokumentacije i/ili uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu i izgradnju 7 pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica na području grada Hrvatske Kostajnice.
Evidencijski broj nabave: I-PK-S-99/18
Rok za dostavu ponude: 07. lipnja 2018. godine do 13:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda:  Manji popravci i bojanje stanova za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
Evidencijski broj nabave: I-G-H-98/18
Rok za dostavu ponude: 07. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda:  Nabava uredskih stolica
Evidencijski broj nabave: I-A-A-65/18
Rok za dostavu ponude: 07. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda:  Izvođenje radova popravka i sanacije jedne pojedinačne devastirane stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije, Sunja, Bestrma 77
Evidencijski broj nabave: I-G-K-87/18
Rok za dostavu ponude: 27. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda:  Manji popravci i bojanje stanova za smještaj osoba kojima je utvrđeno pravo na međunarodnu zaštitu
Evidencijski broj nabave: I-G-H-85/18
Rok za dostavu ponude: 06. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izrada projektnog zadatka za opremanje stanova za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na području RH
Evidencijski broj nabave: I-P-H-41/18
Rok za dostavu ponude: 06. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Otklanjanje nedostataka na višestambenoj zgradi u Kninu, Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta 1-9
Evidencijski broj nabave: I-G-K-74/18
Rok za dostavu ponude: 23. ožujka 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Najam fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja
Evidencijski broj nabave: I-C-SI-47/18
Rok za dostavu ponude: 21. ožujka 2018. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge verifikacije troškova za potprojekt HR6 – „Obnova, rekonstrukcija i izgradnja 62 obiteljske kuće“, financiranih bespovratnim sredstvima fonda RPSZ kojim upravlja i vodi Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)
Evidencijski broj nabave: I-C-PB-21/18
Rok za dostavu ponude: 13. ožujka 2018. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge održavanja i administracije HP-UX platforme informacijskog sustava SDUOSZ-a.
Evidencijski broj nabave: I-C-SI-49/18
Rok za dostavu ponude: 30. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge izrade projektnog zadatka za opremanje 80 stanova za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na području RH sa troškovnikom; izrada projekta opremanja pojedinačnih stanova po svakom stanu posebno; nadzor, koordinacija i upravljanje procesom isporuke namještaja, bijele tehnike i opreme za pojedinačne stanove.
Evidencijski broj nabave: I-PK-P-72/17
Rok za dostavu ponude: 20. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izrada aplikativnog rješenja za provedbu odluke o otpisu potraživanja s naslova najma u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja SDUOSZ.
Evidencijski broj nabave: I-C-SI-68/17
Rok za dostavu ponude: 11. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvedba kanalizacijskog spoja za obiteljsku kuću na adresi Kistanje, Gojka Šuška 3.
Evidencijski broj nabave: I-G-I-67/17
Rok za dostavu ponude: 01. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Geodetske usluge za objekte na području Republike Hrvatske.
Poziv na dostavu ponuda: Evidencijski broj nabave : I-E-GU-65/17
Rok za dostavu ponude: 14. studeni 2017. godine do 13,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga zaštite na radu.
Evidencijski broj nabave: I-C-U-57/17
Rok za dostavu ponude: 10. studenog 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga upravljanja za 6 zgrada na području grada Karlovca i općine Vojnić, Karlovačka županija koje su u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-60/17
Rok za dostavu ponude: 07. studenog 201. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga upravljanja za 6 zgrada na području grada Petrinje, Gline i općine Hrvatske Dubice, Sisačko-moslavačka županija koje su u cijelosti vlasništvo Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-59/17
Rok za dostavu ponude: 07. studenog 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga upravljanja za 4 zgrade na području općine Viškovo i općine Marčelji koje su u cijelosti vlasništvo Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-58/17
Rok za dostavu ponude: 07. studenog 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga upravljanja za 2 zgrade na području grada Pakraca, na adresama Nikole Oršanića 16 (16 stanova), Radničko naselje 13a (25 stanova) koje su u cijelosti vlasništvo Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-55/17
Rok za dostavu ponude: 02. studenog 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga upravljanja za 2 zgrade na području grada Knina, koje su u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, na adresi Knin, 172. bojne vojne policije 1, 3, 5 i 7.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-56/17
Rok za dostavu ponude: 02. studenog 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge stručnog nadzora nad radovima rušenja i izgradnje 3 višestambene zgrade u Staroj Gradiški, Cvjetni trg 10-11-12, Brodsko-posavska županija; izrada elaborata za etažiranje navedenog VSO; koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-53/17
Rok za dostavu ponude: 24. listopada 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova uklanjanja stambenog objekta u Dalju, Ž. Svaline 9, k.č.br. 174, k.o. Dalj, Osječko-baranjska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-UT-52/17
Rok za dostavu ponude: 09. listopada 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu obnove ratom oštećenih kuća IV.-VI. stupnja oštećenja, za korisnika: Radojka Prokopić, Sažije 16/1, Brestovac.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-51/17
Rok za dostavu ponude: 05. listopada 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge stručnog nadzora za obnovu i adaptaciju pojedinačnih devastiranih ili oštećenih stambenih jedinica na području RH u vlasništvu RH za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
Evidencijski broj nabave: I-K-H-48/17
Rok za dostavu ponude: 29. rujna 2017. godine do 13,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge izrade uputa o načinu adaptacije za obnovu i adaptaciju pojedinačnih devastiranih ili oštećenih stambenih jedinica na području RH u vlasništvu RH za smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
Evidencijski broj nabave: I-P-K-47/17
Rok za dostavu ponude: 29. rujna 2017. godine do 13,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava i isporuka električnih štednjaka za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća na području RH.
Evidencijski broj nabave: I-O-K-46/17
Rok za dostavu ponude: 29. kolovoza 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava i isporuka hladnjaka za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća na području RH.
Evidencijski broj nabave: I-O-K-45/17
Rok za dostavu ponude: 29. kolovoza 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izrada projektne dokumentacije za parcelaciju zemljišta i gradnju sedam obiteljskih kuća, na zemljištu oznake k.č.br. 3993/18, k.o. Kistanje.
Evidencijski broj nabave: I-P-K-44/17
Rok za dostavu ponude: 23. kolovoza 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge održavanja i podrške informacijskom sustavu i korisnicima informacijskog sustava Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Evidencijski broj nabave: I-C-UK-43/17
Rok za dostavu ponude: 14. kolovoza 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge preseljenja arhivske građe u poslovni prostor Savska cesta 28, Zagreb.
Evidencijski broj nabave: I-C-U-42/17
Rok za dostavu ponude: 01. kolovoza 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava opreme za Dom za starije i nemoćne, Glina.
Poziv na dostavu ponuda: Evidencijski broj nabave : I-O-R-41/17
Rok za dostavu ponude: 01. kolovoz 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova izgradnje vodovoda na dijelu Glagoljaške ulice za priključak višestambene zgrade na k.č. 2999/24 u gradu Benkovcu.
Poziv na dostavu ponuda: Evidencijski broj nabave : I-G-S-40/17
Rok za dostavu ponude:  31. srpnja 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izbor redovitog upravitelja za stambene zgrade u Kninu.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-37/17
Rok za dostavu ponude: 20. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izbor redovitog upravitelja za stambene zgrade u Staroj Gradiški.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-35/17
Rok za dostavu ponude: 05. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izbor redovitog upravitelja za stambene zgrade u Karlovcu.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-32/17
Rok za dostavu ponude: 09. lipnja 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izbor redovitog upravitelja za stambene zgrade u Gvozdu.
Evidencijski broj nabave: I-C-H-33/17
Rok za dostavu ponude: 09. lipnja 2017. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova popravaka i sanacije 2 pojedinačne devastirane stambene jedinice u državnom vlasništvu na području Šibensko-kninske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-25/17
Rok za dostavu ponude: 29. svibnja 2017. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge preseljenja u poslovni prostor Savska cesta 28, Zagreb.
Evidencijski broj nabave: I-C-U-39/17
Rok za dostavu ponude: 22. svibnja 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Poslovi obavljanja usluge organizacije, koordinacije i upravljanje procesom organizacije ratom oštećenih obiteljskih kuća IV.-VI. Stupnja oštećenja – područni nadzor za 62 obiteljske kuće na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-K-K-21/17
Rok za dostavu ponude: 02. svibnja 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge sudskog vještačenja izvedenih radova na izgradnji višestambene zgrade u Petrinji, A. Petračića bb.
Evidencijski broj nabave: I-C-S-20/17
Rok za dostavu ponude: 24. travnja 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda: Stručni nadzor nad radovima izgradnje višestambene zgrade PR+2+PT sa 21 stan na adresi Ive Tijardovića, Vukovar, k.č.br. 4483/28, k.o. Vukovar.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-18/17
Rok za dostavu ponude: 20. travnja 2017. godine do 14,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda: Izrada uputa o načinu adaptacije za pojedinačne devastirane, oštećene ili srušene stambene jedinice na području posebne državne skrbi u vlasništvu Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-P-H-14/17
Rok za dostavu ponude: 28. ožujka 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Geodetske usluge za objekte na području općine Vojnić.
Evidencijski broj nabave: I-E-GU-11/17
Rok za dostavu ponude: 24. ožujak 2017. godine do 12.00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izrada uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih stambenih građevina IV.-VI. stupnja oštećenja koje su pod zaštitom spomenika kulture za dvije kuće u Hrvatskoj Dubici i Hrvatskoj Kostajnici.
Evidencijski broj nabave: I-P-K-10/17
Rok za dostavu ponude:  21. ožujka 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje popravka, sanacije i otklanjanja nedostataka 2 pojedinačne devastirane stambene jedinice u državnom vlasništvu na području Brodsko-posavske županije, Stara Gradiška
Evidencijski broj nabave: I-G-H-6/17
Rok za dostavu ponude:  15. ožujka 2017. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova sanacije na oborinskoj i sanitarnoj kanalizaciji novog naselja Dumače.
Evidencijski broj nabave: I-G-PR-3/17
Rok za dostavu ponude:  15. veljače 2017. godine do 13,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova sanacije jedne obiteljske kuće, Vinkovci.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-41/16
Rok za dostavu ponude:  16. prosinca 2016. godine do 15,00 sati.


Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova sanacije jedne obiteljske kuće, Vinkovci.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-41/16
Rok za dostavu ponude:  16. prosinca 2016. godine do 15,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova popravka i sanacije 3 pojedinačne devastirane stambene jedinice na području Šibensko – kninske županije
Evidencijski broj nabave: I-G-H-42/16
Rok za dostavu ponude: 16. prosinca 2016. godine do 15,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava servera.
Evidencijski broj nabave: I-A-A-39/16
Rok za dostavu ponude: 12. prosinca 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Otklanjanje nedostataka na vodovodnoj mreži, u prognaničkom naselju Dumače, grad Petrinja.
Evidencijski broj nabave: I-G-PR-40/16
Rok za dostavu ponude: 12. prosinca 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Otklanjanje nedostataka na vodovodnoj mreži, u prognaničkom naselju Dumače, grad Petrinja.
Evidencijski broj nabave: I-G-PR-40/16
Rok za dostavu ponude:  12. prosinca 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Adaptacijski radovi u poslovnom prostoru, Radnička cesta 22.
Evidencijski broj nabave: I-G-C-38/16
Rok za dostavu ponude:  09. prosinca 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge nadogradnje aplikacije za obradu zahtjeva i izradu kupoprodajnih ugovora izvan područja posebne državne skrbi (CIS), na temelju rješenja ureda državne uprave u županijama.
Evidencijski broj nabave: I-C-UK-36/16
Rok za dostavu ponude:  14. studeni 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge produkcije slikovnog izvještaja napretka regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP) u Republici Hrvatskoj.
Evidencijski broj nabave: I-C-UR-35/16
Rok za dostavu ponude: 03. studeni 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Obavljanje usluga kontrole uputa o načinu sanacije za obnovu ratom oštećenih obiteljskih kuća IV.-VI. stupnja oštećenja za 62 kuće na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-C-K-31/16
Rok za dostavu ponude:  28. rujna 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge izrade uputa o načinu sanacije za obnovu ratom oštećenih obiteljskih kuća IV.-VI. stupnja oštećenja za 62 kuće na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-P-K-32/16
Rok za dostavu ponude: 28. rujna 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Stručni nadzora nad obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća IV.-VI. stupnja oštećenja za 62 kuće na području Republike Hrvatske.
Evidencijski broj nabave: I-K-K-29/16
Rok za dostavu ponude: 28. rujna 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga održavanja i podrške informacijskom sustavu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Evidencijski broj nabave: I-C-UK-28/16
Rok za dostavu ponude: 29. kolovoza 2016. godine do 16,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge verifikacije troškova bespovratnih sredstava za potporu nacionalnom programu stambenog zbrinjavana.
Evidencijski broj nabave: I-C-PB-20/16
Rok za dostavu ponude: 26. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina.
Evidencijski broj nabave: I-C-U-27/16
Rok za dostavu ponude:  16. kolovoza 2016. godine do 13,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Stručni nadzor nad radovima rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade u Staroj Gradišci, Brodsko – posavska županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-23/16
Rok za dostavu ponude:  17. kolovoza 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Stručni nadzor nad radovima uklanjanja postojeće i građenje zamjenske višestambene zgrade na adresi 133. Pukovnije 3, Vrhovine.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-22/16
Rok za dostavu ponude:  17. kolovoza 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Uklanjanje prizemne, montažne građevine u Glini, Vukovarska ulica 43, k.č.br. 2684, k.o. Glina.
Evidencijski broj nabave: I-G-UT-21/16
Rok za dostavu ponude:  25. srpnja 2016. godine do 16,00 sati.

• Zahtjev za dokumentacijom bagatelne nabave

Poziv na dostavu ponuda: Uklanjanje stambenog objekta u Pakracu, Vinogradska 30, k.č.br. 1670/3, k.o. Pakrac
Evidencijski broj nabave: I-G-UT-24/16
Rok za dostavu ponude:  25. srpnja 2016. godine do 16,00 sati.

• Zahtjev za dokumentacijom bagatelne nabave

Poziv na dostavu ponuda: Izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuže po Programu obnove ratom oštećenih obiteljskih kuća 4-6 stupnja oštećenja, Radničko naselje 7, Pakrac
Evidencijski broj nabave: I-G-K-25/16
Rok za dostavu ponude:  25. srpnja 2016. godine do 16,00 sati.

• Zahtjev za dokumentacijom bagatelne nabave

Poziv na dostavu ponuda: Izrada uputa o načinu adaptacije i stručni nadzor za obnovu i adaptaciju pojedinačnih devastiranih, oštećenih ili srušenih stambenih jedinica na području posebne državne skrbi – Slavonija i središnja Hrvatska.
Evidencijski broj nabave: I-PK-H-17/16
Rok za dostavu ponude: 01. srpnja 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Izrada uputa o načinu adaptacije i stručni nadzor za obnovu i adaptaciju pojedinačnih devastiranih, oštećenih ili srušenih stambenih jedinica na području posebne državne skrbi – Dalmacija.
Evidencijski broj nabave: I-PK-H-18/16
Rok za dostavu ponude: 01. srpnja 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda: Uklanjanje stambenog objekta u Jagodnjaku, Bolman, ulica Save Kovačevića 51, k.č.br. 900, k.o. Bolman.
Evidencijski broj nabave: I-G-UT-11/16
Rok za dostavu ponude: 13. lipnja 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za otklanjanje nedostataka stambeno – poslovne građevine u Ličko, Osiku, trg Žrtava Široke Kule bb.
Evidencijski broj nabave: I-G-S-9/16
Rok za dostavu ponude: 06. lipnja 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda usluge stručnog nadzora nad radovima građenja višestambene zgrade Po+P+2, Glavna ulica, br.185.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-12/16
Rok za dostavu ponude: 06. lipnja 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda izvođenja radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Borova, Vukovarsko – srijemska županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-12/16
Rok za dostavu ponude: 06. lipnja 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije i izgradnja višestambene zgrade u Vojniću na adresi Karlovačka 24 i 24a, Karlovačka županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-13/16
Rok za dostavu ponude: 18. svibnja 2016. godine do 14,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu izvođenja radova izgradnje jedne obiteljske kuće po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala –E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Plaškog, Karlovačka županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-6/16
Rok za dostavu ponude: 17. svibnja 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu izvođenja radova izgradnje jedne obiteljske kuće po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala –E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Obrovca, Zadarska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-7/16
Rok za dostavu ponude: 17. svibnja 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu izvođenja radova izgradnje jedne obiteljske kuće po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala –E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Knina, Šibensko – kninska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-14/16
Rok za dostavu ponude: 17. svibnja 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu izvođenja radova izgradnje jedne obiteljske kuće po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala –E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Korenice, Ličko- senjska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-15/16
Rok za dostavu ponude: 17. svibnja 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga informatičke podrške zaposlenicima i informatičkom sustavu DUOSZ-a.
Evidencijski broj nabave: I-C-UK-2/16
Rok za dostavu ponude: 25. travnja 2016. godine do 13,00 sati.


Poziv na dostavu ponuda za nabavu vatrozida (Firewall) s ugradnjom i održavanjem na 12 mjeseci za potrebe Naručitelja.
Evidencijski broj nabave: I-A-A-85/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova za 9 višestambenih objekata na području Vukovara, Vukovarsko – srijemska županija.
Evidencijski broj nabave: I-C-S-83/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja za korisnika na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-81/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja za korisnika na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-81/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova 1-4 etape na sanaciji jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV, V i VI stupnja oštećenja za korisnika obnove na području Ćilipa, Dubrovačko – neretvanska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-75/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po Programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Benkovca, Zadarska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-65/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova 1-4 etape na sanaciji jedne (1) ratom oštećene obiteljske kuće IV, V i VI stupnja oštećenja za korisnika obnove na području Ćilipa, Dubrovačko – neretvanska županija.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-72/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme te gradnjom 70 obiteljskih kuća na području Bjelovarsko – bilogorske, Sisačko – moslavačke, Karlovačke i Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-K-KM-70/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora građenja nad radovima rekonstrukcije stambene zgrade u Petrinji, Vladimira Nazora 3, te izrada elaborata za etažiranje navedenog višestambenog objekta, Sisačko – moslavačka županija.
Evidencijski broj nabave : I-K-S-69/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova izgradnje jedne obiteljske kuće, po programu obnove ratom oštećenih kuća 4-6 stupnja oštećenja za korisnika na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-64/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge nadogradnje aplikacije ROSZ.
Evidencijski broj nabave : I-C-UK-68/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge održavanja, administracije, nadzora te izrade sigurnosnih kopija podataka kao i cjelokupnog sustava servera HP-UX/RECITAL(Apolon).
Evidencijski broj nabave : I-C-UK-67/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova popravka i sanacije 3 pojedinačne devastirane stambene jedinice na području Osječko – baranjske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-H-63/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Zadarske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-60/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-61/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje dvije (2) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Sisačko – moslavačke županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-62/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge sudskog vještačenja građevinskih knjiga i izvedenog stanja radova na VSO u Vukovaru, B. Zadre 23-29, 43-49, 51-57, 59-65, 67-73, 75-81, 83-89, Vukovarsko srijemska županija.
Evidencijski broj nabave : I-C-S-56/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponuda za usluge izrade projekta sanacije sa tender troškovnicima krovova stambenih objekata u Gvozdu i Dvoru.
Evidencijski broj nabave: I-P-S-50/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za nabavu izvođenja radova uklanjanja stambenog objekta u Opatovcu, Frankopanska 14 k.č.br. 141, k.o. Opatovac.
Evidencijski broj nabave : I-G-UT-55/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskog i instalaterskog materijala, sanitarne opreme te gradnjom 50 obiteljskih kuća na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske – Vukovarsko-srijemska županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-KM-57/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora građenja nad radovima otklanjanja nedostataka i dovršetka građenja višestambene građevine u Petrinji, Franje Ogulinca Selje bb te izrada elaborata za etažiranje navedenog višestambenog objekta, Sisačko – moslavačka županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-43/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge redovnog servisa i održavanja 18 službenih vozila.
Evidencijski broj nabave: I-C-U-49/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora građenja nad radovima rekonstrukcije stambene zgrade u Petrinji, Vladimira Nazora 3 te izrada elaborata za etažiranje navedenog višestambenog objekta, Sisačko – moslavačka županija.
Evidencijski broj nabave: I-K-S-44/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za nabavu izvođenja radova izgradnje dvije (2) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4 za korisnike stambenog zbrinjavanja na području Šibensko – kninske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-45/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Ličko – senjske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-46/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje jedne (1) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Zadarske županije.
Evidencijski broj nabave: I-G-K-47/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova izgradnje dvije (2) obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – E4, za korisnika stambenog zbrinjavanja na području Sisačko – moslavačke županije.
Evidencijski broj nabave : I-G-K-48/15
Rok za dostavu ponude : rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za nabavu informatičke opreme.
Evidencijski broj nabave: I-A-A-40/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.

Poziv na dostavu ponude za geodetske usluge za objekte na području Karlovačke županije.
Evidencijski broj nabave: I-E-GU-41/15
Rok za dostavu ponude: rok istekao.