7. Nabava po Pravilniku (obnova)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove


Postupak: usluge tehničko-financijske kontrole projekata organizirane obnove u potresu oštećenih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području gdje je RH proglasila katastrofu, za predvidivo 22 zgrade, po Programu obnove konstrukcije zgrada, evidencijski broj nabave: OB-C-S-75/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 28. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-C-S-75/22


Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 4: Majur, Dvor, Jasenovac, H. Kostajnica, H. Dubica, D. Kukuruzari, Novska i Petrinja, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-103/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-PK-K-103/22

Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 3: Sisak, Sunja, Martinska Ves i Petrinja, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-102/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija:  OB-PK-K-102/22


Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 2: Petrinja i Zagrebačka županija, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-101/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 10:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-PK-K-101/22


Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 1: Glina, Gvozd, Topusko i Petrinja, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-70/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-PK-K-70/22


Postupak: Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 4: Majur, Dvor, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Novska i Petrinja.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 14. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-375-21


Postupak: Izvođenje radova izgradnje tipskih zidanih kuća za predvidivo 30 kuća na području gdje je RH proglasila katastrofu.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 13. siječnja 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-377-21


Postupak: IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE I MONTAŽE TIPSKIH KUĆA - DRVENA MONTAŽNA GRADNJA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE RH PROGLASILA KATASTROFU (SISAČKO-MOSLAVAČKA, KARLOVAČKA I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA).
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 13. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku. 

Dokumentacija:
OB-G-K-376-21
1. objašnjenje s izmjenom dokumentacije

Postupak: Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 3: Sisak, Sunja, Martinska Ves i Petrinja.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 12. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-374-21


Postupak: Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 2: Petrinja i Zagrebačka županija, ev.broj OB-K-K-373/21.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 12. siječnja 2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-373-21


Postupak: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak za usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 1: Glina, Gvozd, Topusko i Petrinja.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 10. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-372_21

Postupak: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak nabave izvođenja radova tipskih zidanih kuća.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 29. prosinca 2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-353/21
Objasnjenje i produženje roka dokumentacijePostupak: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak nabave izvođenja radova tipskih montažnih kuća suhom drvenom gradnjom.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 23. prosinca 2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-350/21
Objašnjenje/Izmjena
2. Objašnjenje dokumentacije
3. Objašnjenje dokumentacije s troskovnicima