7. Nabava po Pravilniku (obnova)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove


Postupak nabave: Izvođenje radova popravka nekonstrukcijskih elemenata za predvidivo 500 obiteljskih kuća oštećenih u potresu (Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Zagrebačka županija)
Evidencijski broj: OB-G-K-335/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 23. studenoga 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-G-K-335/22


Postupak nabave: Usluga organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom samoobnove – operativni koordinatori, u potresu oštećenih obiteljskih kuća, višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada za predvidivo 20 kuća i 6 zgrada na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije
Evidencijski broj: OB-C-KS-336/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 23. studenoga 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-KS-336/22


Postupak nabave: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za predvidivo 3 višestambene i stambeno-poslovne zgrade stradale u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama – CJELOVITA OBNOVA- Područje I: Zagrebačka županija, Petrinja i Sisak
Evidencijski broj: OB-P-S-313/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 22. studenoga 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-313/22


Postupak nabave: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za predvidivo 3 višestambene i stambeno-poslovne zgrade stradale u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama – CJELOVITA OBNOVA- Područje II: Zagrebačka županija, Petrinja i Sisak
Evidencijski broj: OB-P-S-314/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 22. studenoga 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-314/22


Postupak nabave: Izvedba AB temelja i priprema za instalaterske radove za izgradnju osam (8) zamjenskih kuća podijeljenih u dvije grupe, na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije
Evidencijski broj: OB-G-K-334/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 21. studenoga 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-G-K-334/22.

Postupak nabave: Izvođenje radova konstrukcijske obnove (2. razina) dvije višestambene zgrade oštećene u potresu, Sisak, Braće Čulig 1-3 i Braće Čulig 4
Evidencijski broj: OB-G-S-333/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 17. studenoga 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-G-S-333/22


Postupak nabave: Postupak jednostavne nabave izvođenja radova konstrukcijske obnove i sanacije predvidivo 50 kuća oštećenih u potresu prema etalonskom troškovniku na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije gdje je Republika Hrvatska proglasila katastrofu.
Evidencijski broj: OB-G-K-327/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 8. studenoga 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-G-K-327/22.


Postupak nabave: Postupak jednostavne nabave radova izvedbe pripremnih instalaterskih radova za priključenje predvidivo 50 zamjenskih kuća na vodovodnu, kanalizacijsku i elektro mrežu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije
Evidencijski broj: OB-K-I-308/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 10. studenoga 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-K-I-308/22.

Postupak nabave: Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove – operativni koordinatori – za predvidivo 30 obiteljskih kuća koje su pojedinačno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama na području gdje je RH proglasila katastrofu
Evidencijski broj: OB-C-S-274/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 11. listopada 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-274/22.

Postupak nabave: Usluga tehničko – financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećene predvidivo 24 višestambene i stambeno – poslovne zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cielinama na području gdje je RH proglasila katastrofu – II.dio - Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Zagrebačka županije
Evidencijski broj: OB-C-S-279/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 4. listopada 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-279/22.

Postupak nabave: Usluga organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove – operativni koordinatori – za predvidivo 24 u potresu oštećene višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje su pojedinačno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije – 2. dio
Evidencijski broj: OB-C-S-277/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 4. listopada 2022. godine u 12:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-277/22.

Postupak nabave: Usluga organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove – operativni koordinatori – za predvidivo 24 u potresu oštećene višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje su pojedinačno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije – 1. dio
Evidencijski broj: OB-C-S-276/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 4. listopada 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-276/22.

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 8
Evidencijski broj: OB-P-S-288/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 3. listopada 2022. godine u 12:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-288/22.

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 7
Evidencijski broj: OB-P-S-287/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 3. listopada 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-287/22.

Postupak nabave: Usluga tehničko – financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećene predvidivo 24 višestambene i stambeno – poslovne zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cielinama na području gdje je RH proglasila katastrofu – I.dio - Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Zagrebačka županije
Evidencijski broj: OB-C-S-278/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 3. listopada 2022. godine u 13:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-278/22

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 6
Evidencijski broj: OB-P-S-286/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 3. listopada 2022. godine u 10:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-286/22.

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 5
Evidencijski broj: OB-P-S-285/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 3. listopada 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb. 
Dokumentacija: OB-P-S-285/22.

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 4
Evidencijski broj: OB-P-S-284/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 30. rujna 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-284/22

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 3
Evidencijski broj: OB-P-S-283/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 30. rujna 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-283/22.

Postupak nabave: Postupak jednostavne nabave usluga tehničko – financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećene predvidivo 22 višestambene i stambeno – poslovne zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama na području gdje je RH proglasila katastrofu.
Evidencijski broj: OB-C-S-289/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 30. rujna 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-289/22

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 2
Evidencijski broj: OB-P-S-282/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 30. rujna 2022. godine u 10:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-282/22

Postupak nabave: Usluge izrade nalaza i elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada - Područje 1
Evidencijski broj: OB-P-S-281/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 30. rujna 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-P-S-281/22

Postupak nabave:Postupak nabave usluga izrade nalaza postojećeg stanja, elaborata ocjene postojećeg stanja, projekta konstrukcijske obnove, projekta izgradnje novih kuća, projekta uklanjanja i stručnog nadzora nad konstrukcijskom obnovom te nad radovima izgradnje i rušenja za 30 obiteljskih kuća koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama stradalih u potresu
Evidencijski broj: OB-PK-K-273/22.
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 27. rujna 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-PK-K-273/22.

Postupak nabave: Postupak nabave izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama - Područje 4: Majur, Dvor, Jasenovac, H. Kostajnica, H. Dubica, D. Kukuruzari, Novska, Sisak i Petrinja.
Evidencijski broj: broj: OB-PK-S-186/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 15. lipnja 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-PK-S-186/22

Postupak nabave: Postupak nabave izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama - Područje 3: Sisak, Sunja, Martinska Ves i Petrinja.
Evidencijski broj: broj: OB-PK-S-185/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 15. lipnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-PK-S-185/22

Postupak nabave: Postupak nabave izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama - Područje 2: Zagrebačka županija, Petrinja i Sisak.
Evidencijski broj: broj: OB-PK-S-184/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 15. lipnja 2022. godine u 10:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-PK-S-184/22

Postupak nabave: Postupak nabave izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama - Područje 1: Glina, Gvozd, Topusko, Petrinja i Sisak.
Evidencijski broj: broj: OB-PK-S-183/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 15. lipnja 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-PK-S-183/22

Postupak nabave: Usluga kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećenih predvidivo 26 višestambenih i stambeno – poslovnih zgrada – revident - područje Sisačko - Moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.
Evidencijski broj: OB-C-S-175/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 17. lipnja 2022. godine u 13:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-175/22

Postupak nabave: Usluga organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove – operativni koordinatori – za predvidivo 22 u potresu oštećene višestambene i stambeno-poslovne zgrade na području gdje je RH proglasila katastrofu.
Evidencijski broj: OB-C-S-174/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 17. lipnja 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-174/22

Postupak nabave: Usluga tehničko – financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećenih predvidivo 26 višestambenih i stambeno – poslovnih zgrada na području gdje je RH proglasila katastrofu.
Evidencijski broj: OB-C-S-173/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 17. lipnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-173/22

Postupak nabave: Usluge tehničko – financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećene predvidivo 22 višestambene i stambeno – poslovne zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cijelinama na području gdje je RH proglasila katastrofu.
Evidencijski broj: OB-C-S-181/22
Rok za dostavu kao i javno otvaranje ponuda održat će se 14. lipnja 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-181/22

Postupak nabave: Usluge tehničko – financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećene predvidivo 22 višestambene i stambeno – poslovne zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cijelinama na području gdje je RH proglasila katastrofu.
Evidencijski broj: OB-C-S-180/22
Otvaranje ponuda održat će se 14. lipnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
Dokumentacija: OB-C-S-180/22

I. OBJAŠNJENJE ZA POSTUPAK OBNOVA PO PRAVILNIKU OB-C-S- 180/22.
Rok se produžuje od 20.6. u 11h.


Postupak nabave: Usluge tehničko – financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećenih predvidivo 240 obiteljskih kuća u privatnom vlasništvu - područje Sisačko - Moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije
Evidencijski broj: OB-C-K-171/22

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 31. svibnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Dokumentacija: OB-C-K-171/22


Postupak nabave: Izvođenja radova popravka nekonstrukcijskih elemenata za 800 oštećenih obiteljskih kuća na području gdje je RH proglasila katastrofu (Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Zagrebačka županija).
Evidencijski broj: OB-G-K-144/22

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 10. svibnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Dokumentacija: OB-G-K-144/22


Postupak nabave: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja, elaborata ocjene postojećeg stanja, projekta konstrukcijske obnove, projekta izgradnje novih kuća, projekta uklanjanja i stručnog nadzora za 15 obiteljskih kuća koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama stradalih u potresu
Evidencijski broj: OB-PK-K-162/22

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 5. svibnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Dokumentacija: OB-PK-K-162/22


Postupak nabave: Izvođenje radova izgradnje tipskih zidanih kuća limenim pokrovom za predvidivo 48 kuća na području gdje je RH proglasila katastrofu (Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Zagrebačke županija)
Evidencijski broj: OB-G-K-149/22.

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 21. travnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Dokumentacija: OB-G-K-149/22.


Postupak nabave: Izvođenje radova izgradnje tipskih zidanih kuća crijepnim pokrovom za predvidivo 48 kuća na području gdje je RH proglasila katastrofu (Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Zagrebačke županija)
Evidencijski broj: OB-G-K-148/22.

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 21. travnja 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Dokumentacija: OB-G-K-148/22.


Postupak nabave: Izvođenje radova uklanjanja predvidivo 100 kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.
Evidencijski broj: OB-G-K-134/22
Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda, putem sustava EOJN RH-a, dostupne su na stranicama oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr .
Otvaranje ponuda održat će se 22. ožujka 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.

Dokumentacija: OB-G-K-134/22


Postupak nabave: Usluga provedbe istražnih radova i izrade geotehničkih elaborata/izvještaja o stanju tla i seizmičkim uvjetima na predvidivo 80 lokacija na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.
Evidencijski broj: OB-E-GU-133/22
Rok za dostavu ponuda je 23. ožujka u 13:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

DokumentacijaOB-E-GU-133/22
Obavijest o ispravku roka za dostavu


Postupak jednostavne nabave izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama.
Evidencijski broj: OB-P-S-122/22 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 16. ožujka u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-P-S-122/22 


Postupak: Postupak jednostavne nabave usluga kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećenih predvidivo 6 višestambenih i stambeno – poslovnih zgrada koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama – revidenti - područje Sisačko - Moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.
Evidencijski broj: OB-R-S-123/22
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 16. ožujka u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-R-S-123/22


Postupak: Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove - operativni koordinatori - za predvidivo 6 oštećenih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama zgrada na području gdje je Republika Hrvatska proglasila katastrofu.
Evidencijski broj: OB-C-S-74/22
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 14. ožujka 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-C-S-74/22


Postupak:
Usluge tehničko-financijske kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu predvidivo 6 oštećenih višestambenih i stambeno poslovnih zgrada koje se pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama - područje Sisačko-moslavačke županije
Evidencijski broj: OB-C-S-77/22
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 14. ožujka 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-C-S-77/22 


Postupak: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak nabave izvođenja radova predvidivo 48 tipskih kuća suhom drvenom gradnjom.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 08. ožujka 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-128/22, Troškovnici_ver.3
1. Objašnjenje dokumentacije
2. Objašnjenje dokumentacije


Postupak nabave: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja, elaborata ocjene postojećeg stanja, projekta konstrukcijske obnove, projekta izgradnje novih kuća, projekta uklanjanja i stručnog nadzora za 30 obiteljskih kuća koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama stradalih u potresu.
Evidencijski broj: OB-PK-K-71/22
Otvaranje ponuda održat će se 08. ožujka 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.

Dokumentacija: OB-PK-K-71/22
1. Objašnjenje dokumentacije
2. Objašnjenje dokumentacije
3. Objašnjenje dokumentacije
4. Objašnjenje dokumentacije


Postupak nabave: Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove za predvidivo 30 u potresu oštećenih obiteljskih kuća koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama– operativni koordinator - na području gdje je Republika Hrvatska proglasila katastrofu
Evidencijski broj: OB-C-S-119/22
Otvaranje ponuda održat će se 04. ožujka 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.

Dokumentacija: OB-C-S-119/22


Postupak nabave: Izvođenje radova uklanjanja predvidivo 50 kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.
Evidencijski broj: OB-G-K-62/22
Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda, putem sustava EOJN RH-a, dostupne su na stranicama oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr (https://eojn.nn.hr) .
Otvaranje ponuda održat će se 25. veljače 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.
1. Objašnjenje dokumentacije
2. Objašnjenje dokumentacije


Postupak nabave: Usluge kontrole projekata organizirane konstrukcijske obnove u potresu oštećenih predvidivo 22 višestambene i stambeno – poslovne zgrade – revidenti –.
Evidencijski broj: OB-R-S-100/22
Otvaranje ponuda održat će se 14. veljače 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.

Dokumentacija: OB-R-S-100/22


Postupak nabave: Izvođenje radova izgradnje 48 tipskih zidanih kuća na području Sisačko-moslavačke županije.
Evidencijski broj: OB-G-K-116/22 
Otvaranje ponuda održat će se 15. veljače 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.

Dokumentacija: OB-G-K-116/22


Postupak nabave: Izvođenje radova popravaka, obnove i adaptacije 10 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica (stanova) u državnom vlasništvu podijeljenih u 2 grupe na području Sisačko-moslavačke županije.
Evidencijski broj: OB-G-S-112/22
Otvaranje ponuda održat će se 11. veljače 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28/II, 10000 Zagreb.

Dokumentacija: OB-G-S-112/22


Postupak: Usluga organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove – operativni koordinatori, u potresu oštećenih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada za predvidivo 22 zgrade na području gdje je RH proglasila katastrofu,
Evidencijski broj: OB-C-S-72/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda je 07. veljače 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-C-S-72/22


Postupak: Izvođenje radova izgradnje i montaže tipskih kuća drvenom montažnom gradnjom (okvirna skeletna konstrukcija), evidencijski broj nabave: OB-G-K-56/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 14. veljače 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-56/22
Ispravljeni troškovnici VOL2
Troškovnici za nabavu - NOVO
1. objašnjenje s dopunom dokumentacije 
2. objašnjenje s dopunom dokumentacije
3. objašnjenje s izmjenom dokumentacije
4. objašnjenje s izmjenom dokumentacije


Postupak: usluge tehničko-financijske kontrole projekata organizirane obnove u potresu oštećenih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području gdje je RH proglasila katastrofu, za predvidivo 22 zgrade, po Programu obnove konstrukcije zgrada, evidencijski broj nabave: OB-C-S-75/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 28. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-C-S-75/22


Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 4: Majur, Dvor, Jasenovac, H. Kostajnica, H. Dubica, D. Kukuruzari, Novska i Petrinja, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-103/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 11:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-PK-K-103/22

Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 3: Sisak, Sunja, Martinska Ves i Petrinja, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-102/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija:  OB-PK-K-102/22


Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 2: Petrinja i Zagrebačka županija, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-101/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 10:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-PK-K-101/22


Postupak: Usluge izrade nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izrada projekata konstrukcijske obnove za 6 višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada stradalih u potresu - Područje 1: Glina, Gvozd, Topusko i Petrinja, evidencijski broj nabave: OB-PK-K-70/22.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 25. siječnja 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-PK-K-70/22


Postupak: Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 4: Majur, Dvor, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Novska i Petrinja.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 14. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-375-21


Postupak: Izvođenje radova izgradnje tipskih zidanih kuća za predvidivo 30 kuća na području gdje je RH proglasila katastrofu.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 13. siječnja 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-377-21


Postupak: IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE I MONTAŽE TIPSKIH KUĆA - DRVENA MONTAŽNA GRADNJA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE RH PROGLASILA KATASTROFU (SISAČKO-MOSLAVAČKA, KARLOVAČKA I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA).
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 13. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku. 

Dokumentacija:
OB-G-K-376-21
1. objašnjenje s izmjenom dokumentacije

Postupak: Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 3: Sisak, Sunja, Martinska Ves i Petrinja.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 12. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-374-21


Postupak: Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 2: Petrinja i Zagrebačka županija, ev.broj OB-K-K-373/21.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 12. siječnja 2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-373-21


Postupak: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak za usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje, uklanjanja i konstruktivne sanacije za predvidivo 110 obiteljskih kuća stradalih u potresu - Područje 1: Glina, Gvozd, Topusko i Petrinja.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 10. siječnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-K-K-372_21

Postupak: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak nabave izvođenja radova tipskih zidanih kuća.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 29. prosinca 2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-353/21
Objasnjenje i produženje roka dokumentacijePostupak: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak nabave izvođenja radova tipskih montažnih kuća suhom drvenom gradnjom.
Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 23. prosinca 2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Dokumentacija: OB-G-K-350/21
Objašnjenje/Izmjena
2. Objašnjenje dokumentacije
3. Objašnjenje dokumentacije s troskovnicima