Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

OBAVIJEST ZA E-RAČUN:
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), obavještavamo vas da ste u obvezi izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine, za sve postupke javne nabave vezano uz ugovore koji su sklopljeni sa ovim Uredom ili nabava putem narudžbenica.

Nakon navedenog roka, u slučaju izdavanja računa u papirnom obliku, isti će vam biti vraćen.
1.Plan nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
2. Nadmetanja
Postupci javne nabave koje provodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljeni su na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske Upute za pretraživanje:
  1. Klik na link “EOJN RH” povezat će vas s web stranicom Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
  2. U lijevom kutu je podnaslov “Objave JN” unutar kojeg se nalazi “Jednostavna tražilica
  3. U rubrici “Naziv naručitelja” potrebno je upisati “Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje” te pritiskom na “Traži” pokrenuti tražilicu objava

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – Pružanje čuvarskih usluga
3. Žalbeni postupci

Žalbene postupke provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i isti su objavljeni na njihovoj web stranici. Upute za pretraživanje:

  1. Klik na link “DKOM” povezat će vas s web stranicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
  2. U rubrici “Upisnik” potrebno je upisati “Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje” te pritiskom na “Traži” pokrenuti tražilicu žalbenih postupaka i odluka
4. Odluke o provedbi nabave
5. Naputak o stvaranju ugovorne obveze iz područja javne nabave
6. Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Postupak nabave: 
Usluge izrade geodetskih elaborata i pratećih usluga
Evidencijski broj: I-GR-GU-59/19
Rok za predaju ponuda: 23. srpnja 2019. godine do 13:00 sati.
Dokumentacija: DON s prilozima_geodetski elaborati

Postupak nabave: Izrada etažnih elaborata i pribavljanje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama uz svaki elaborat
Evidencijski broj: I-E-GU-58/19.
Rok za predaju ponuda: 23. srpnja 2019. godine do 13:30 sati.
Dokumentacija: DON_etažni elaborat s prilozima
Pojašnjenje dokumentacije

Postupak nabave: Usluge čišćenja na lokacijama Zadra, Petrinje, Knina, Karlovca i Gospića
Evidencijski broj:  I-C-P-78-19
Rok za predaju ponuda: 18. srpnja 2019. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija: I-C-P-78-19

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove/sanacije obiteljske kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi u Kninu, Žagrović, Zadarska 34.
Evidencijski broj: I-G-H-74-19
Rok za predaju ponuda: 12.06.2019. u 12,00 sati. 
Dokumentacija: I-G-H-74-19​

Postupak nabave: Nabava, isporuka, instalacija i testiranje sustava za pohranu podataka i poslužiteljskog sustava za podrebe SDUOSZ.
Evidencijski broj: I-A-SI-48/19
Rok za predaju ponuda: 03. lipnja 2019. godine, do 10,00 sati.
Dokumentacija: I-A-SI-48-19_ispravljena

Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom višestambene i koordinatora zaštite na radu, Vukovar
Evidencijski broj: I-K-S-9/19
Rok za dostavu ponuda: 30. svibnja 2019.g. do 12:00 h
Dokumentacija: DON-I-K-S-9-19

Predmet nabave: Nabava i isporuka tonera
Evidencijski broj: I-A-OT-66/19
Rok za dostavu ponuda: 03. lipnja 2019. godine, u 10,00 sati
Dokumentacija: I-A-OT-66-19_ispravljena
Objašnjenje DON _ I-A-OT-66-19​
II. Objašnjenje DON - I-A-OT-66-19
III. Objašnjenje DON -I-A-OT.66-19
Troškovnik

Predmet nabave: Nabava i isporuka potrošnog materijala i informatičke opreme.
Evidencijski broj: I-A-A-69/19
Rok za dostavu ponuda: 30. svibnja 2019. u 10,00 sati.
Dokumentacija: I-A-A-69-19

Postupak nabave: Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju obiteljskih kuća na području BiH
Rok za dostavu ponuda:  24.svibnja u 12,00 sati
Evidencijski broj: I-P-K-46/19
Dokumentacija: I-P-K-46/19
1. objasnjenje dokumentacije predmeta


OBJAVA Odluke o poništenju jednostavne nabave ev.br. I-GR-GU -17/18 
Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda
Odluka o poništenju

Postupak nabave: Usluga analize i pripreme podataka za prijenos u informacijski sustav za upravljanje nekretninama, programima obnove i stambenog zbrinjavanja.
Rok za dostavu ponuda: 03. svibnja 2019. godine, u 11,00 sati.
Evidencijski broj: I-C-U-65/19
Dokumentacija: I-C-U-65/19
Dokumentacija: I-C-U-65/19, izmjena dokumentacije o nabavi. 29.04.2019


Postupak nabave: Izvođenje radova održavanja stanova/kuća - Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija
Rok za dostavu ponuda: 29. travnja 2019. u 11,00 sati
Evidencijski broj: I-U-H-67/19

Postupak nabave: Izvođenje radova održavanja stanova/kuća - Brodsko-posavska županija
Rok za dostavu ponuda: 29. travnja 2019. u 12,00 sati
Evidencijski broj: I-U-H-68/19

Postupak nabave: Izvođenje radova održavanja stanova/kuća - Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Rok za dostavu ponuda: 29. travnja 2019. u 10,00 sati
Evidencijski broj: I-U-H-15/19

Postupak jednostavne nabave: uklanjanje ruševne građevine na adresi u Belom Manastiru, Glavna ulica 126 
Evidencijski broj nabave: I-G-KR-38/19 
Rok za predaju ponuda: 08.travnja 2019. u 12,00 sati. 

Predmet nabave: Izvođenje radova sanacije/adaptacije stana u Glini, Vukovarska 9
Evidencijski broj nabave: I-G-H-62/19
Rok za predaju ponuda: 15. ožujka 2019 do 12:00 sati

Predmet nabave: Usluge održavanja i administracije HP-UX platforme informacijskog sustava Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Evidencijski broj nabave: I-C-SI-50-19
Rok za predaju ponuda: Otvaranje roka za slanje ponuda 11.2. u 10,00 sati.

Predmet nabave: Izvođenje radova popravka i sanacije 1.pojedinačne devastirane stambene jedinice u Karlovačkoj županiji u gradu Slunju, 14. Domobranske pukovnije 7. 
Evidencijski broj nabave: I-G-H-127/18 
Rok za predaju ponuda: 20.prosinca do 10:00 sati.

Predmet nabave: Usluga preseljenja arhivske dokumentacije
Evidencijski broj nabave: I-C-U-130/18
Rok za predaju ponuda: 06. prosinca 2019. godine u 11,00 h

Postupak nabave: Nabava i isporuka hladnjaka za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća na području RH
Evidencijski broj: I-N-K-126/18
Rok za dostavu ponuda: 06.12.2018.g. u 11:00h

Postupak jednostavne nabave: Usluga izrade geodetskih elaborata, provedba u katastru i pribavljanje potvrda usklađenosti elaborata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom
Ev.broj: I-GR-GU-17/18
Rok za dostavu ponuda: Ponude se predaju do 29.studenoga 2018.godine u 11 sati

Postupak jednostavne nabave: Usluge nabave, instalacije, konfiguracije i testiranje rada vatrozidnih uređaja
Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 kn
Evidencijski broj: I-C-SI-80/18
Ponude se predaju do: 27.11.2018. godine, do 12:00 sati

Postupak jednostavne nabave: Izrada etažnih elaborata i pribavljanje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama uz svaki elaborat
Evidencijski broj nabave: I-E-GU-18/18
Ponude se predaju do: 21.11.2018. u 11,00 sati

Usluga nadogradnje i održavanja telefonskog sustava SDUOSZ-a, evidencijski broj nabave: I-C-SI-107/18, izmjenjena je dokumentacija o nabavi
Predmet nabave: Usluga nadogradnje i održavanja telefonskog sustava SDUOSZ
Evidencijski broj: I-C-SI-107/18
Rok za predaju ponuda: 02. studenog 2018. do 12,00 sati

Zahtjev za dokumentacijom jednostavne nabave

 

7. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sva prethodna savjetovanja koje provodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljeni su na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike HrvatskePredmet nabave: Nabava i isporuka građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje 50 oštećenih i uništenih obiteljskih kuća na području Bosne i Hercegovine
Evidencijski broj nabave: O-IM-KM-29/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Nabava i isporuka građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje 300 obiteljskih kuća na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županija – 6 grupa
Evidencijski broj nabave: O-IM-KM-28/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskom i instalaterskog materijala te sanitarne opreme te gradnjom 400 obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske – 6 grupa
Evidencijski broj nabave: O-K-KM-27/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije, obnove i gradnje 12 obiteljskih kuća za radove 1.-5. etape za potprojekt H6 u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja na području Republike Hrvatske -  u podijeljenih u 4 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-20/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova građenja višestambene zgrade Pr+2+Pt na adresi Ive Tijardovića, Vukovar, k.č.br. 4483/29, k.o. Vukovar, Vukovarsko–srijemska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-16/17 (ponovljeno)
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na otklanjanju nedostataka i dovršetku građenja višestambene građevine Po+P+2 u Petrinji, na adresi Andrije Petračića bb, k.č.br. 1177, k.o. Petrinja, Sisačko-moslavačka županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-15/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade u Staroj Gradiški, Cvjetni trg 10-11-12, Brodsko-posavska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-K-18/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravka i sanacije 7 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu, Zadarska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-H-17/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova građenja višestambene zgrade Pr+2+Pt na adresi Ive Tijardovića, Vukovar, k.č.br. 4483/29, k.o. Vukovar, Vukovarsko–srijemska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-16/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova izgradnje 3 obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskom materijala -  E4, za korisnike stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske – Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavonske županije – 3 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-14/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije, obnove i gradnje 18 obiteljskih kuća za radove 1.-5. etape za potprojekt HR6 u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP) na području Republike Hrvatske – 4 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-8/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Predmet nabave je Izvođenje radova popravaka i sanacije 90 pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Ličko-senjske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije – 8 grupa
Evidencijski broj nabave: O-G-H-13/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravaka i sanacije 25 pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu na području Zadarske i Šibensko-kninske županije – 2 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-H-12/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravka i sanacije 32 pojedinačne devastirane stambene jedinice, stanova u državnom vlasništvu na području Vukovarsko-srijemske županije – 3 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-H-10/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 610 obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske – 12 grupa
Evidencijski broj nabave: O-P-K-3/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova građenja višestambene zgrade PR+2+PT na adresi Ive Tijardovića, Vukovar, k.č.br. 4483/28, k.o. Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-5/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju 

Predmet nabave: Izvođenje radova izgradnje devet (9) obiteljskih kuća po programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – model E4, za korisnike stambenog zbrinjavanja na području Varaždinske, Primorsko-goranske, Bjelovarsko-bilogorske, Zadarske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Šibensko-kninske županije – 6 grupa
Evidencijski broj nabave: O-G-K-2/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova 1.-4. etape na sanaciji deset (10) ratom oštećenih obiteljskih kuća IV., V. i VI. stupnja oštećenja po programu obnove i izgradnje u ratu oštećenih stambenih jedinica; Zadarska, Karlovačka, Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska županija – 2 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-7/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravaka i sanacije četrnaest (14) pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu, Šibensko-kninska županija – 2 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-H-1/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju