Unutarnje ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
 
  • Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda
  • Glavno tajništvo
  • Sektor za pripremu i planiranje programa obnove i stambenog zbrinjavanja
  • Sektor za provedbu programa i projekata
  • Sektor za upravne, sudske i imovinsko-pravne poslove
  • Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama
  • Samostalna služba za financijsko-materijalne poslove
  • Sektor za međunarodne programe
  • Samostalna služba za unutarnju reviziju