O Središnjem državnom uredu

Slika /slike/akd-zastita-zgrada_56f0d71fc3e2c_809xr.jpg

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (NN 31/2017)
Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12)
Odluka kojom se imenuje povjerenica za etiku
Odluka o imenovanju koordinatora za ravnopravnost spolova
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju zamjenika osobe zadužene za nepravilnosti


Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:
adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb tel: (01) 6172- 530,
e-mail: svetlana.miletic@sduosz.hr
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Politika zaštite osobnih podataka
Politike privatnosti

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Pristup informacijama (Zakon o pravu na pristup informacijama, (“Narodne novine”, br 25/1385/15).
Obrasce zahtjeva i ostale informacije možete vidjeti ovdje