Nikola Mažar za Glas Slavonije - od početka 2019 g. stambeno zbrinuto 841 obitelj

U intervjuu Glasu Slavnije, državni tajnik Nikola Mažar govori o aktivnostima Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima s osvrtom na Vukovarsko-srijemsku županiju. Sveukupnim aktivnostima od početka prošle godine do sada, ukupno je stambeno zbrinuto 841 obitelj za što je utrošeno 183 milijuna kuna.

Više o objavljenim aktivnostima Središnjeg državnog ureda možete vidjeti na linku Glasa Slavonije

http://www.glas-slavonije.hr/442806/1/Drzava-ce-sanirati-i-graditi-u-Vukovaru-vise-od-150-stanova
 

Vijesti