Tko ne može ostvariti pravo

Prava iz Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ne mogu ostvariti osobe:
 
  1. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva iz Kaznenog zakona (“Narodne novine“, broj 125/11, 79/12, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19), odnosno za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11)
  2. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv Republike Hrvatske
  3. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela
  4. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv spolne slobode, protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 79/12, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) odnosno za kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11)
  5. koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 3. stavka 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96).
 
Osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela iz točaka 3. i 4. ne mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje u slučaju pravomoćne osude na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i više.
 
Za osobu protiv koje je potvrđena optužnica ili donesena presuda izdavanjem kaznenog naloga za kaznena djela iz točke 1., postupak utvrđivanja prava po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19),  prekida se do pravomoćnosti sudske odluke.
 
Prava iz Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), ne može ostvariti podnositelj prijave ako neosnovano, na poziv nadležnog tijela, odbije ponuđenu useljivu stambenu jedinicu u državnom vlasništvu.
 
Osim navedenog, prava iz Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ne mogu ostvariti osobe koje imaju u vlasništvu ili suvlasništvu stambenu jedinicu izvan potpomognutih odnosno područja posebne državne skrbi, te osobe koje su kao nositelji prava na obnovu ili stambeno zbrinjavanje već ostvarile to pravo.