Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala