Nacionalni program

Cilj Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19) je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima sukladno posebnom zakonu u Republici Hrvatskoj i područjima koja se u smislu ovoga Zakona smatraju područjima posebne državne skrbi (područja primjene ovoga Zakona), što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.
 
Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine nadležnom upravnom tijelu županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Popis nadležnih upravnih tijela u županijama i gradu Zagrebu