Stambeno zbrinjavanje izbjeglica, prognanika, povratnika te bivših nositelja stanarskih prava (BNSP)

Stambeno zbrinjavanje izbjeglica, prognanika, povratnika te bivših nositelja stanarskih prava (BNSP)

Za korisnike Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se po službenoj dužnosti, u postupku koji provode upravna tijela u županijama, odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba.
 
O pravima bivših nositelja stanarskih prava na i izvan područja posebne državne skrbi, o kojima nije riješeno do 31. prosinca 2018. godine, u prvom stupnju rješavaju nadležna upravna tijela županija te Upravno tijelo Grada Zagreba. 
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja. („Narodne novine“, br. 133/13).