Izvanredno stambeno zbrinjavanje

Sukladno članku 46. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje iznimno može osigurati stambeno zbrinjavanje na područjima primjene Zakona u pojedinačnim slučajevima kada zbog izvanrednih okolnosti poput poplave, požara, klizišta, potresa, eksplozije i drugih sličnih okolnosti pojedinac ili obitelj ostane bez jedine stambene jedinice uvjetne za stanovanje u kojoj prebiva.

Zahtjevi za izvanredno stambeno zbrinjavanje podnose se Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 22, 10 000 Zagreb.
 
Odluku o zahtjevu za izvanredno stambeno zbrinjavanje donosi državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje na prijedlog Povjerenstva za izvanredno stambeno zbrinjavanje, na koju stranka ima pravo prigovora.