O ureduSredišnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanja nositelj je mjera stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja s ciljem poticanja povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na tim područjima što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.
 
Središnji državni ured obavlja poslove koji se odnose na:
 
 • Provedbu stambenog zbrinjavanja podnositelja prijava za stambeno zbrinjavanje s lista prvenstava gradova i općina
 • Izvanredno stambeno zbrinjavanje stradalih u elementarnim nepogodama
 • Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji
 • Stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova jedinica lokalne samouprave
 • Provedbu programa međuresorne suradnje s nadležnim tijelima državne uprave, drugim javnopravnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave
 • Upravljanje i gospodarenje stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica.
 • Stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske
 • Stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu sanacije i izgradnje stambenih jedinica u državnom vlasništvu u svrhu stambenog zbrinjavanja
 • Stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu stambenog programa kroz darovanje građevnog materijala za izgradnju, obnovu, dogradnju/nadogradnju stambenih jedinica na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika
 • Provedbu programa obnove u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica
 • Upravne i stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava korisnika na obnovu i stambeno zbrinjavanje kao i statusna prava, kroz drugostupanjski upravni postupak te upravno-sudsku i sudsku zaštitu prava korisnika kao i interesa Republike Hrvatske
 • Stručne poslove koji se odnose na uređenje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured.   
 • Osiguravanje smještajnih jedinica za stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj
 • Provedbu programa Pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu
 • Provedbu Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP) na temelju Okvirnog sporazuma između VRH i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)
 • Provedbu Programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine u skladu s operativnim programima Vlade Republike Hrvatske
 
 
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
sjedište: Savska cesta 28, 10000 Zagreb
internet stranica: sduosz.gov.hr
e-mail: sduosz@sduosz.hr
tel: 01/6172-577
fax: 01/6184-707
 
MB: 04041186
OIB: 43664740219