Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna za razdoblje 2022.-2024., a kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, Središnje državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za 2021.-2023. i prijedloge za novo proračunsko razdoblje. 

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: duosz@sduosz.hr  koristeći priloženi obrazac, najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine

Pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za 2021.-2023., a Ured će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2022.-2024.).