Obavijest podnositeljima prijave za privremeni smještaj

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 4. siječnja 2021. godine, podnositeljima prijave za privremeni smještaj koji su uslijed razornog potresa ostali bez jedine stambene jedinice/nekretnine uvjetne za stanovanje, na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, Povjerenstvo za odabir korisnika dodijelio je sve trenutno raspoložive useljive stambene jedinice u državnom vlasništvu na području proglašenom katastrofom. Nadalje, uz prihvaćanje podnositelja prijava za privremenim stambenim zbrinjavanjem izvan područja katastrofe, dodijeljene su i useljive stambene jedinice u državnom vlasništvu na ostalim područjima Republike Hrvatske. 
 
Podnositelje prijave za privremeno stambeno zbrinjavanje koji nisu ostvarili privremeni smještaj temeljem navedenog Zaključka, a i nadalje su u potrebi za privremenim smještajem, upućujemo na slijedeće mogućnosti:
 

  1. zahtjev za smještaj uputite u sjedište jedinice područne (regionalne) samouprave, tj. županije na području u kojem ste imali prijavljeno prebivalište ili boravište prije potresa, sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih odnosno uništenih uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 102/20 i 10/21).
 
  • Sisačko-moslavačka županija, Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak
  • Karlovačka županija, A. Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac
  • Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb
 
  1. zahtjev za dodjelu stambenog kontejnera ili mobilne kućice podnesite u Stožer civilne zaštite u mjestu prebivališta (u gradu ili općini).
 
  1. Možete se stambeno zbrinuti i u vlastitoj organizaciji, najmom stana/kuće od privatne osobe/najmodavca, u kojem slučaju će se, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 17/21), najamnina financirati iz sredstava državnog proračuna.
 
Provedbu financiranja najamnine u vlastitoj organizaciji osigurava Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, slijedom čega Vas upućujemo da se, radi podrobnijih informacija, obratite navedenom ministarstvu na adresi:
 
  • svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili na e-mail: financiranje.najamnine@mpgi.hr
  • pismenim putem na adresu Ministarstva, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
  • neposredno u izmještenom uredu ministarstva u Petrinji, Trg Matice hrvatske 18
  • neposredno u izmještenom uredu ministarstva u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 (zgrada FINE)