Gordan Hanžek sa županicom Furdek Hajdin i gradonačelnikom Katićem na radnom sastanku u Gradu Slunju

Nastavno na prethodni susret u Zagrebu državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Gordan Hanžek je s suradnicima imao radni sastanak u Gradu Slunju sa županicom Karlovačke županije Martinom Furdek Hajdin i gradonačelnikom Juramom Katićem.

Na sastanku teme su bile obnova obiteljski kuća oštećenih od potresa na području grada Slunja i Karlovačke županije te provedba programa energetskog siromaštva.

U razornom potresu 29. prosinca 2020. na području Županije oštećeno je više od 1000 stambenih objekata a na samom području grada Slunja 140.

Jedinice lokalne samouprave od 1. svibnja 2021. su nositeljice aktivnosti izrade liste prioriteta sanacije u kojoj se planira sanacija lakše oštećenih objekata gdje prvenstveno govorimo o oštećenjima nastalim od pada dimnjaka i zabatnih zidova.

Ukupno  u programu je do sada prijavljeno 4500 obiteljski kuća na kojima će se provoditi obnova. Osnovni kriterij obnove je da su kuće na dan potresa bile nastanjene. Cilj programa je da do početka sezone grijanja život u obiteljskim kućama se vrati u normalno stanje.

Druga točka ovoga sastanaka bila je priprema provedbe projekta programa suzbijanja energetskog siromaštva gdje je Središnji državni ured zajedno sa gradom Slunjom pripremio projekte sanacije za tri višestambena objekta u Slunju. U tijeku je provedba javnog natječaja za izvedbu radova, energetske obnove pročelja, cjelovite zamjene stolarije i sanacije krovova '', kazao je državni tajnik Hanžek.

Energetsko siromaštvo jedan je od najvećih društvenih izazova koji izravno utječe na zdravlje i pogađa danas više od 54 milijuna Europljana.

Nakon sastanka gradonačelnik Slunja, Jure Katić i državni tajnik Hanžek sa suradnicima obišli su stambene zgrade u Ulicama Kralja Zvonimira i 14. domobranske pukovnije koje su predmet obnove.

Vijesti