Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.