Informacije strankama

Glavno tajništvo

Stranke mogu dobiti informaciju iz područja pravnih poslova, općih poslova, kadrova i ljudskih potencijala, javne nabave i pisarnice; ponedjeljak, srijeda i petak od 10,00 - 12,00 sati

Tatjana Pintar – kadrovi, ljudski potencijali; tel: (01) 6172- 519
Sara Jakupis – pravni i opći poslovi; tel: (01) 4695- 791
Daliborka Čunčić – pisarnica; tel: (01) 6172- 566
Toni Vugrinec – pisarnica; tel: (01) 6172- 539Sektor za provedbu programa i projekata

Stranke mogu dobiti informacije iz područja obnove i izgradnje stambenih jedinica, opremanje stambenih jedinica, isporuci građevinskog materijala; ponedjeljak, srijeda i petak od 10,00 - 12,00 sati

Tomica Čavlek, Gojko Brzica – obnova i izgradnja pojedinačnih stambenih jedinica (obnova kuća od IV- VI kategorije oštećenja); tel: (01) 4695- 754 i (01) 4695- 714
Gojko Brzica – opremanje stambenih jedinica i elektroenergetski priključci; tel: (01) 4695- 714
Zvonko Balja, Tomislav Plantarić, Katica Krasić – isporuka osnovnog građevinskog materijala (nacionalni program); tel: (01) 4695- 776, (01) 4695- 718 i (01) 4695- 752
Marko Malešević– upiti u svezi potpisivanja ugovora o darovanju osnovnog građevinskog materijala; tel: (01) 4695- 731
Marko Malešević, Tomislav Plantarić – isporuka osnovnog građevinskog materijala za područje BIH; tel: (01) 4695- 731
 


Sektor za upravne, sudske i imovinsko-pravne poslove

Stranke mogu dobiti informaciju o stanju spisa; ponedjeljak, srijeda i petak od 10,00 - 12,00 sati

Stanislava Krajina – informacije o stanju spisa- drugostupanjski postupak: tel: (01) 4695- 764
Vesna Marinović – informacije o stanju spisa – potvrde o statusu prognanika povratnika i izbjeglica; tel: (01) 4695- 823
Martina Knezović – informacije o stanju spisa – vlasničko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH; tel: (01) 6172- 661
Vladimir Rems – informacije o stanju spisa – vlasničko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH; tel: (01) 4695- 727
Kristina Domazet – informacije o stanju spisa – darovanje; tel: (01) 6172- 534
Lidija Smiljanić – informacije o stanju spisa – prodaja stambenih jedinica na PPDS-u i PP-u; tel: 6172- 518
Katarina Rukavina – informacije o stanju spisa – prodaja stambenih jedinica izvan PPDS-a; tel: 6172- 516Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama
Stranke mogu dobiti informaciju o izdavanju ugovora o najmu i naplati najma


Stranke mogu dobiti informaciju o izdavanju ugovora o najmu i naplati najma; ponedjeljak, srijeda i petak od 10,00 - 12,00 sati

Karmen Kovačić – informacije o izdavanju ugovora o najmu; tel:(01) 6172-510
Edita Kegel - informacije o izdavanju ugovora o najmu; tel: (01) 6172-561
Vesna Ramas – informacije o naplati najma; tel: (01) 6172-525
Stanko Gudelj - informacije o naplati najma; tel: (01) 6172-556Sektor za međunarodne programe

Plaćanje režija za osobe sa međunarodnom zaštitom (azilanti)
Uredovni dani za zaprimanje računa; ponedjeljak, srijeda i petak od 10,00 - 12,00 sati

Sandra Begić tel: (01) 6172 565 - informacije
Mario Skender tel: (01) 6172 504 – informacije o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja u RH