Registar negativnih rješenja za STZB nadležnih tijela državne uprave izdanih u 2020. godin

Negativna rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje donesena od strane nadležnih upravnih tijela u županijama, odnosno upravnog tijela grada Zagreba. Rješenja nadležna tijela donose u skladu s Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/1898/19) i Uredbi o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, broj: 133/13).