Registar nekretnina

Nekretnine kojima raspolaže Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu stambenog zbrinjavanja korisnika s osnova Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/1898/19), Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (“Narodne novine“, br. 70/15 i 127/17) i Uredbi o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13)