Registar novčanih potpora nakon ugradnje građevinskog materijala isplaćenih u 2020. godini

Korisnici s ostvarenim pravom na stambeno zbrinjavanje i završenom ugradnjom darovanog građevnog materijala u skladu s člankom 7. točkom 2., 3., 4. i 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/18 i 98/19), odnosno u skladu s prethodnom zakonskom osnovom, člankom 8. stavkom 1. točkom 2., 3., 4. i 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine”, broj: 86/08,57/11,51A/13,148/13,76/14,147/14 i 18/15), koji su samostalno organizirali ugradnju darovanog građevnog materijala i kojima je u skladu s člankom 37. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima isplaćena novčana potpora u vrijednosti 25 % od vrijednosti darovanog građevnog materijala.