Registar ugovora o najmu i pravnih osnova u 2020. godini

Korisnici s ostvarenim pravom na stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stambene jedinice u državnom vlasništvu u skladu s člankom 7. točkom 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/1898/19), odnosno u skladu s prethodnom zakonskom osnovom, člankom 8. stavkom 1. točkom 1. i 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine”, broj: 86/08,57/11,51A/13,148/13,76/14,147/14 i 18/15), te Uredbi o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, broj: 133/13).