Registar završenih ugradnji darovanog građevinskog materijala u 2020. godini

Korisnici s ostvarenim pravom na stambeno zbrinjavanje i završenom ugradnjom darovanog građevnog materijala u skladu s člankom 7. točkom 2., 3., 4. i 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/1898/19), odnosno u skladu s prethodnom zakonskom osnovom, člankom 8. stavkom 1. točkom 2., 3., 4. i 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine”, broj: 86/08,57/11,51A/13,148/13,76/14,147/14 i 18/15).