HR3 Rekonstrukcija i dogradnja doma za starije i nemoćne osobe u Glini

 • Projekt je 11. listopada 2013. godine odobren od strane Skupštine donatora Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
 • Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta sklopljen je 25. veljače 2015. godine između Republike Hrvatske i CEB-a.
 • Radovi na izgradnji započeli su u kolovozu 2015. godine. Uporabna dozvola izdana je 19.06.2017. godine, te je 05.07.2017. godine Sisačko-moslavačka županija preuzela dom na upravljanje.
Realizacijom projekta planira se rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe u kojem će se zbrinuti osobe koje su u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica, a trenutno su smještene u objektima organiziranog smještaja. Svrha ovoga projekta je i unapređenje kvalitete života i osiguranje dostojanstvenog života za najranjivije stare i nemoćne osobe te smanjenje socijalne izoliranosti starih, bolesnih i nemoćnih osoba koje ne mogu brinuti za sebe.
 

Tehničke specifikacije

 • Planirana vrijednost projekta: 4.259.039 EUR – od toga donatorska sredstva iznose 3.085.525 EUR, a nacionalna 1.173.514 EUR.
 • Izvođač radova: zajednica HEDOM d.o.o. i ING-GRAD d.o.o.
 • Stručni nadzor nad radovima izgradnje: NOVA INVEST d.o.o.
 • Projektant: APZ – INŽENJERING d.d.
Ovaj projekt obuhvaća slijedeće segmente:
 
 • Postojeća zgrada „Stare bolnice” – rekonstruira se i dograđuje te postaje zgrada u kojoj su projektirani smještajni i prateći sadržaji Doma za stare i nemoćne osobe
 • Montažna prizemna zgrada, izvan funkcije – ruši se
 • Gospodarska prizemna zgrada, izvan funkcije – ruši se
 • Postojeći vanjski nadzemni spremnik ekstra lakog lož ulja – privodi se funkciji
 • Postojeći agregat – uklanja se i izvodi novi kontejnerski agregat na drugoj lokaciji, a građevina se ruši
 • Postojeći spremnici UNP-a – uklanjaju se i izvodi se novi spremnik na drugoj lokaciji
 • Postojeća zgrada trafostanice (izvan funkcije) – ruši se
Korisnici

Odabir krajnjih korisnika biti će izvršen sredinom 2016. godine, u suradnji s UNHCR-om.
Popis je poslan u nadležno ministarstvo na utvrđivanje prava na smještaj.Glina - tadašnja zgrada bolnice - oko 1940g.