HR9 Kupnja 38 stanova

  • Projekt je 6. lipnja 2018. godine odobren od strane Skupštine donatora Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
  • Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je od strane Razvojne banke Vijeća Europe 30. rujna 2019. godine u Parizu te od strane Republike Hrvatske 31. prosinca 2019. godine u Zagrebu.
Projektom je predviđena kupnja do 38 stambenih jedinica na području Republike Hrvatske. Time čime će se osigurati trajno stambeno zbrinjavanje najugroženijih obitelji bivših nositelja stanarskog prava i osoba koje se nalaze u objektima organiziranog smještaja, a kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje.
 
Tehničke specifikacije
  • Planirana vrijednost projekta: 1.620.320 EUR – od toga donatorska sredstva iznose 1.130.320 EUR, a nacionalna 490.000 EUR.
 
Korisnici
Odabir krajnjih korisnika biti će izvršen u skladu s kriterijima ranjivosti.