Poziv za projekte

Poziv za projektne prijedloge u okviru Programa malih grantova Igmanske inicijative “CARE – podrška izbjeglicama i raseljenim osobama u njihovim pravima i mogućnostima za zapošljavanje “

Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, objavila je natječaj za prikupljanje projektnih prijedloga.
Program malih grantova se provodi u okviru projekta “CARE – podrška izbjeglicama i raseljenim osobama u njihovim pravima i mogućnostima za zapošljavanje”, koji financira Europska komisija, Opća uprava NEAR, sa osnovnim ciljem doprinosa tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP).

Projekti u okviru Programa malih grantova provode se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupno osigurana financijska sredstva Programa iznose 230.000 Eura. Trajanje projekata iz ovog poziva je 6 do 12 mjeseci.
Ovo je vremenski ograničen poziv za podnošenje projektnih prijedloga, u kojem je prvi korak evaluacija cjelokupne prijave, koja uključuje izjavu podnositelja projektnog prijedloga, dokumente koji se odnose na registraciju i financijske izvještaje za posljednje 2 godine poslovanja, kako bi se utvrdila sposobnost podnositelja projektnog prijedloga. Rok za podnošenje prijava je 15. prosinac 2018. godine.

Jezik poziva za projekte je engleski. Podnositelji projektnih prijedloga koji su prethodno odabrani podliježu detaljnoj provjeri sposobnosti na osnovu priloženih dokumenata. Kriteriji, okvirna financijska sredstva, ciljana grupa i prioriteti su identificirani u skladu s potrebama korisnika RHP-a i navedeni su u smjernicama za svaku partnersku zemlju.
Svi dokumenti koji se odnose na ovaj poziv, dostupni su na ovom linku.