Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09). Nadalje je 2013. godine, Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) propisano  da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje s javnosti čime se Republika Hrvatska pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela s javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

U travnju 2015. godine uspostavljen je Središnji državni portal „e-Savjetovanja“, koji predstavlja  novi korak u razvoju procesa savjetovanja s javnošću te omogućuje objedinjavanje svih otvorenih savjetovanja na jednom mjestu, brzu i jednostavnu pretragu otvorenih savjetovanja te učinkovito zagovaranje svih društvenih skupina i pojedinaca u procesu oblikovanja javnih politika.
 
Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015) uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja", kroz odredbe članka 11. koji navodi da: "Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja."

Savjetovanja s javnošću Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostupna su na portalu e-Savjetovanja .
 
 
  • Koordinatorica za savjetovanje u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje:
Brankica Alujević Grgas
Tel.: 01/6172-550
brankica.alujevic-grgas@sduosz.hr
 

 

Postupak procjene učinaka propisa

Postupak procjene učinaka propisa postupak je pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka, s ciljem odabira optimalnog zakonskog rješenja ili za poduzimanje drugih aktivnosti i mjera.
  • Koordinatorica za procjenu učinka propisa u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje: Brankica Alujević Grgas, 

Tel:01/6172-550
brankica.alujevic-grgas@sduosz.hr
 
  • Zamjenica koordinatorice za procjenu učinka propisa u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje: Marijana Bunčić,

Tel:01/6172-653
marijana.buncic@sduosz.hr