Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine

Temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2024., točka 8.a) Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu, Aktivnosti 8.5.6., utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3 od 30. prosinca 2020. godine i Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, članak 41., („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine KLASA: 016-02/21-14/06, URBROJ: 50-76-21-07 od 19. srpnja 2021. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu.

Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu

Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu

Godišnji Program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu