Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine

Temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2024., točka 8.a) Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu, Aktivnosti 8.5.6., utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3 od 30. prosinca 2020. godine i Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, članak 41., („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine KLASA: 016-02/21-14/06, URBROJ: 50-76-21-07 od 19. srpnja 2021. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu.

Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu

Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu

Godišnji Program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu

Godišnji Program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu

Obavijest o podnošenju prijava za ostvarivanje prava na poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine


 

Dokumenti