Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine

Temeljem Operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020., točka 8. Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu, Aktivnosti 8.3.2., utvrđenih Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/17-07/377, URBROJ: 50301-23/22-17-3, od 24. kolovoza 2017. godine i Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, članak 41., („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, KLASA: 016-02/20-09/01, URBROJ: 50-76-20-05, od 20. ožujka 2020. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu.

Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu

Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu

Kriterij za bodovanje prijava za ostvarivanje prava na poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine