Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu


Dana 10. travnja 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratka Hrvata u Bosnu i Hercegovinu („Narodne novine“, br. 47/14). Uredba je stupila na snagu 24. travnja 2014. godine i istom se uređuju postupci i uvjeti za ostvarivanje prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu darovanjem osnovnog građevinskog materijala u svrhu obnove ili izgradnje u ratu oštećenih ili uništenih kuća u Bosni i Hercegovini. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Zaključak Vlade Republike Hrvatske iz 2001. i 2006. godine. Svi neriješeni zahtjevi, rješavat će se u skladu sa navedenom Uredbom. Nositelj Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Program Pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu provodi se od 2001. godine, u suradnji s resornim ministarstvima u Federaciji Bosni i Hercegovini. Do stupanja na snagu gore navedene Uredbe, Program se provodio  na temelju ugovora o obnovi i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća iz ranijih godina, zaključenih između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske iz 2001 i 2006. godine.

Donacijski program pomoći Vlade RH za povratk Hrvata u BiH - popis korisnika sedmog dijela programa


Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje podnose se na sljedećim tiskanicama: