Općenito o RHP-u

Regionаlni program stambenog zbrinjavanja (RHP) višegodišnji je program s ciljem trajnog rješavanja stambenih potreba najugroženijih kategorija izbjeglih i interno rаseljenih osoba, a rezultat je zajedničke inicijative Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije, utemeljen na zajedničkoj deklaraciji koju su 7. studenog 2011. godine na ministarskoj konferenciji u Beogradu potpisali ministri vanjskih poslova navedenih zemalja.
Programom upravlja Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) pri kojoj je i osnovan Fond Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (Fond RHP-a) kroz koji se vrši alokacija donatorskih sredstava prema partnerskim državama za projekte u okviru njihovih nacionalnih programa. CEB obnaša dužnost tajništva programa, upravitelja Fonda RHP-a i financijske institucije, a program se provodi u suradnji s  međunarodnim organizacijama. Glavni donator programa je Europska unija.
Navedenim programom osigurat će se trajna stambena rješenja za najugroženije obitelji kojima su omogućena sloboda izbora o načinu trajnog rješavanja stambenog pitanja, kroz integraciju u zemlju u koju su izbjegli ili povratak u zemlju podrijetla.
U Republici Hrvatskoj Regionalni program stambenog zbrinjavanja se implementira putem postojećeg programa stambenog zbrinjavanja kojim upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje temeljem Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, br. 106/18) i Odluke stambenom zbrinjavanju povratnika-bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi  (“Narodne novine“, br. 42/13).
Republika Hrvatska i CEB potpisali su dana 3. prosinca 2013. godine Okvirni sporazum kojim je definiran pravni okvir za korištenje financijskih sredstava iz Fonda RHP-a. Okvirni sporazum je stupio na snagu 1. lipnja 2014. godine.
U okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, Republici Hrvatskoj je do sada odobreno financiranje sedam potprojekata kroz donacijska sredstva u visini 15,2 miljuna eura. Riječ je o sljedećim projektima:
  •        Izgradnja višestambene zgrade za 29 obitelji u Korenici
  •        Izgradnja dviju višestambenih zgrada u Kninu za smještaj 40 obitelji
  •        Rekonstrukcija i dogradnja doma za starije i nemoćne osobe u Glini
  •        Kupnja 101 stana na i izvan PPDS-a
  •        Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Benkovcu
  •        Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 62 obiteljske kuće
  •        Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru