Samostalna služba za unutarnju reviziju

Ustrojstvo
 

Propisi iz djelokruga rada
 

Interni dokumenti iz djelokruga rada
 

Drugi propisi
 
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)
  • Etički kodeks državnih službenika (NN br. 40/11, 13/12)
  • Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 70/12)
  • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjerni  fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15)
  • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)
  • Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (NN br. 108/15)