Informacije

Informacije vezane za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom zainteresirani mogu dobiti na sljedećoj adresi:

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Sektor za međunarodne programe
Savska cesta 28, 10 000 Zagreb
tel: +385 14695-703
      +385 1 4695-772
e-mail: ana.ban@sduosz.hr i ivana.drvar@sduosz.hr