Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu

Temeljem Operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020., utvrđenih Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/17-07/377 od 24. kolovoza 2017. godine i Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima , članak 41., (“Narodne novine”, broj 106/2018), uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu.


Godišnji Program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu