Nadležnost u postupcima rješavanja o pravu na stambeno zbrinjavanje


Nadležnost u postupcima rješavanja zahtjeva

U postupcima po podnesenim prijavama za stambeno zbrinjavanje u sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), u prvom stupnju rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnosi na stambeno zbrinjavanje, dok je drugostupanjsko tijelo Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Ovdje možete vidjeti popis nadležnih upravnih tijela u županijama i gradu Zagrebu

GRAD ZAGREB
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba
Adresa: Trg Stjepana Radića 1/IV, Zagreb
Pročelnik: Damir Lasić, dipl. iur.
tel: 01/ 6101- 40201/ 6101- 590
E-mail: imovinsko-pravni@zagreb.hr
internet stranica: Službene stranice Grada Zagreba
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
Adresa: ul. Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar
Pročelnica: Pavlović Nevena
Tel: 043/278-161
E-mail: nevena.pavlovic@bbz.hr
Internet stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija
 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša
Adresa: Petra Krešimira IV, br. 1, Slavonski Brod
Privremeni pročelnik: Miroslav Jarić, dipl. ing
Tel: 035/448-589
Internet stranica: Brodsko-posavska županija
 
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove
Adresa: Vukovarska 16, Dubrovnik
Pročelnik: Miho Baće
Tel: 020/351-400
E-mail: miho.bace@dnz.hr
Internet stranica: Dubrovačko-neretvanska županija
 
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
Adresa: Splitska 14, Pula
Pročelnica: gabrijela.mezulic@istra.hr
Tel: 052/371-162
Internet stranica: Istarska županija
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo
Adresa: A. Vraniczanya 6, Karlovac
Pročelnik: dr.sc. Maja Vučinić - Knežević   
E-mail: zdravstvo@kazup.hr
Internet stranica: Karlovačka županija
 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava
Adresa: Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica
Pročelnik: Tihomir Kvakarić, dipl. iur.
Tel: 048/658-190
E-mail: tihomir.kvakaric@kckzz.hr 
Internet stranica: Koprivničko-križevačka županija
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravi i imovinsko-pravne poslove
Adresa: Magistratska ulica 1, Krapina
Tel: 049/329-172
E-mail: opca-uprava@kzz.hr
Internet stranica: Krapinsko-zagorska županija
 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
p.o. Pročelnica: Ana Milinković Rukavina, dipl.iur.
Tel: 053/588-266
E-mail: ana.milinkovic@licko-senjska.hr 
Internet stranica: Ličko-senjska županija
 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Adresa: Ruđera Boškovića 2, Čakovec
Pročelnica: dr.sc. Sonja Tošić-Grlač
Tel: 040 374 256
E-mail: sonja.tosic@medjimurska-zupanija.hr
Internet stranica: Međimurska županija
 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove
Adresa: Županijska 4, Osijek
Pročelnica: Maja Alduk Šakić
Tel: 031/221-514
E-mail: imovinsko.pravni@obz.hr
Internet stranica: Osječko-baranjska županija
 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
Adresa: Županijska 7, Požega
Pročelnica: Olivera Baričević
Tel: 034/290-152
Internet stranica: Požeško-slavonska županija
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Adresa: Riva 10/I, Rijeka
Pročelnica: izv.prof.dr.sc.Koraljka Vahtar-Jurković
Tel: 051/351-202
E-mail: graditeljstvo@pgz.hr
Internet stranica: Primorsko-goranska županija
 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
Adresa: Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
p.p, Silvija Desić Basarić, mag. Iur.
Tel: 044/500-001
E-mail: silvija.desic-basaric@smz.hr
Internet stranica: Sisačko-moslavačka županija
 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove
Adresa: Domovinskog rata 2, Split
p.o. pročelnica: Haidis Sirišćević, dipl.iur.
Tel: 021/300-152
E-mail: imovinska@dalmacija.hr
Internet stranica: Splitsko-dalmatinska županija
 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove
Adresa: Trg Pavla Šubića I. br. 2
p.o pročelnica. Edita Grubišić, dipl. iur.
Tel: 022/244-205
E-mail: zajednicki.poslovi@skz.hr
Internet stranica: Šibensko-kninska županija
 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu
Adresa: Vrazova 4, Varaždin
Pročelnik: Plukavec Miljenko
Tel: 042/394-108
E-mail: miljenko.plukavec@vzz.hr
Internet stranica: Varaždinska županija
 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove
Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
Pročelnik: Zorica Hegedušić, dipl. iur.
Tel: 033/638-130, Faks 033/722-465
E-mail: zorica.hegedusic@vpz.hr
Internet stranica: Virovitičko-podravska županija
 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj
Adresa: Županijska 9, Vukovar
Zrinka Čobanković, , univ.spec.oec.
Tel: 032/454-602
E-mail: zrinka.cobankovic@vusz.hr
Internet stranica: Vukovarsko-srijemska županija
 
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave
Adresa: Božidara Petranovića 8, Zadar
Zamjenik pročelnika: Stipe Zrilić, mag. iur.
Tel: 023/350-122
E-mail: stipe.zrilic@zadarska-zupanija.hr
Internet stranica: Zadarska županija
 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
Pročelnik: Dragutin Stopić, dipl.ing
Tel: 01/6311-764
E-mail: uo-prostor@zagrebacka-zupanija.hr     
Internet stranica: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/