Stambeno zbrinjavanje izbjeglica, prognanika, povratnika te bivših nositelja stanarskih prava (BNSP)

Stambeno zbrinjavanje izbjeglica, prognanika, povratnika te bivših nositelja stanarskih prava (BNSP)

Za podnositelje zahtjeva koji borave u objektima organiziranog smještaja te za korisnike Regionalnog stambenog programa pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se po službenoj dužnosti, u postupku koji provode uredi državne uprave u županijama odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, prema planu zbrinjavanja koji donosi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Bivšim nositeljima stanarskih prava na i izvan područja posebne državne skrbi u prvom stupnju utvrđuju se pravo na stambeno zbrinjavanje u uredima državne uprave u županijama te u upravnom tijelu Grada Zagreba. Pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja. („Narodne novine“, br. 133/13).

Pozitivno riješeni zahtjevi osoba u organiziranom smještaju i bivših nositelja stanarskih prava stambeno se zbrinjavaju u skladu sa Godišnjim planom kojeg možete vidjeti u nastavku.

Godišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika te bivših nositelja stanarskog prava za 2014. godinu.