Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obiteji

Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u najam odgovarajuće stambene jedinice.

Osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji, može podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje nadležnom upravnom tijelu u županiji ili nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, tijekom cijele godine.
 
Rješenjem nadležnog upravnog tijela u županiji ili upravnog tijela grada Zagreba žrtve nasilja u obitelji mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje u trajanju najduže do dvije godine od pravomoćnosti rješenja.