Tko ostvaruje pravo


Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi, naseljenici na ova područja te pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno obrtnici koji imaju prebivalište na područjima posebne državne skrbi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti povratnici – bivši nositelji stanarskog prava koji se žele vratiti i trajno živjeti u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li se nalaze izvan ili u Republici Hrvatskoj.
Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da osobe nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima borave, ili da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.