Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18, 98/19) propisuju se modeli i postupak stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i na područjima posebne državne skrbi.
 
Glavni cilj koji se želi postići Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima je uspostaviti učinkovit, efikasan i operativan sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti najmom te kupnjom po povlaštenim uvjetima stambenih jedinica u državnom vlasništvu kao i darovanjem građevinskog materijala za popravak, izgradnju ili nadogradnju stambene jedinice na zemljištu u vlasništvu korisnika ili na državnom građevnom zemljištu.
 
Zakonom se proširuje teritorijalna nadležnost te isti pruža preduvjete za učinkovitiju i efikasniju  međuresornu suradnju Središnjeg državnog ureda s tijelima državne uprave i obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave, u provođenju zajedničkih programa stambenog zbrinjavanja kojima će se poticati i unaprijediti demografski razvoj.
 


VAŽNO
 Za razliku od prijašnjih godina, rok za predaju novog ili izmjenu postojeće prijave je 1.1. – 31.1.  tekuće godine.
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine”, br. 106/18, 98/19)