Izvanredno stambeno zbrinjavanje

Tko ima pravo na izvanredno stambeno zbrinjavanje?
Sukladno članku 46. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/18 i 98/19), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje iznimno može osigurati stambeno zbrinjavanje na područjima primjene ovoga Zakona u pojedinačnim slučajevima kada zbog izvanrednih okolnosti poplave, požara, klizišta, potresa, eksplozije i drugih sličnih okolnosti pojedinac ili obitelj ostane bez jedine stambene jedinice uvjetne za stanovanje u kojoj prebiva.
Gdje mogu podnijeti zahtjev za izvanredno stambeno zbrinjavanje?
Zahtjevi za izvanredno stambeno zbrinjavanje podnose se Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10 000 Zagreb.
Tko odlučuje o pravu na izvanredno stambeno zbrinjavanje?
Odluku o zahtjevu za izvanredno stambeno zbrinjavanje donosi državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje na prijedlog Povjerenstva za izvanredno stambeno zbrinjavanje, na koju stranka ima pravo prigovora.
Tko osniva Povjerenstvo za izvanredno stambeno zbrinjavanje i tko sudjeluje u njegovom radu?
Povjerenstvo za izvanredno stambeno zbrinjavanje osniva državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a sastavljeno je od sedam članova, i to jednog predstavnika ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, jednog predstavnika jedinice lokalne samouprave, jednog predstavnika ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje te četiri predstavnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje