Potvrde o obnovi, statusu prognanika, povratnika, izbjeglice i/ili da niste stambeno zbrinuti

Kome se i na koji način podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o obnovi i/ili statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice i/ili potvrde da nisam podnositelj prijave ili da nisam korisnik stambenog zbrinjavanja?
Zahtjev za izdavanje potvrde o obnovi i/ili statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice, odnosno potvrde da nisam podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje ili da nisam korisnik stambenog zbrinjavanja podnosi se Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje u Zagrebu, Savska cesta 28. Zahtjev se može podnijeti neposredno, predajom u pisarnici Središnjeg državnog ureda ili pisano, putem pošte.
 
Obrasci zahtjeva nisu propisani, međutim isti postoje i objavljeni su na slijedećim linkovima:
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice i/ili potvrde da nisam podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje ili da nisam korisnik stambenog zbrinjavanja.
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o obnovi obiteljske kuće
 
U kojem roku ću dobiti odgovor na zahtjev za potvrdu?
Zakonom o općem upravnom postupku propisano je da se potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju stranci na njezin zahtjev u pravilu istog dana kad je stranka zatražila izdavanje potvrde, a najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Postoji li mogućnost da sam imao status prognanika, povratnika ili izbjeglice ali nisam evidentiran? Kako mogu u tom slučaju dobiti potvrdu?
Ovakva mogućnost postoji. Ukoliko iz službene evidencije proizlazi da osoba nije evidentirana u statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice, a osoba ima dokaz da je bila u takvom statusu (npr. karton prognanika, povratnika, izbjeglice ili potvrdu nadležnog tijela i sl.), tada se potvrda izdaje na temelju dokaznog postupka.
Čemu služi potvrda o obnovi?
Potvrda o ostvarenom pravu na obnovu stambenog objekta služi u svrhu dokazivanja legalnosti objekta i ishođenja Uporabne dozvole. Osim navedenog, potvrde mogu poslužiti između ostalog i za druge svrhe poput: rješavanja imovinskih odnosa, sudskih sporova, priključka obnovljenog objekta na niskonaponsku, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
Čemu služi potvrda da nisam podnositelj prijave i/ili korisnik stambenog zbrinjavanja?
Prilikom ostvarivanja određenih prava korisnika iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, od korisnika se može zatražiti dokaz da kod Središnjeg državnog ureda nije ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje i/ili da nije podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje.
 
Ukoliko neko drugo tijelo državne uprave zatraži takvu potvrdu, Središnji državni ured za obnovu za stambeno zbrinjavanje uvidom u evidencije izdat će potvrdu na kojoj će biti naznačeno da li je korisnik stambeno zbrinut od strane ovog Ureda ili da li je podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje.