Regionalni program stambenog zbrinjavanja - RHP

Što je Regionalni program stambenog zbrinjavanja?
Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) je višegodišnji, međunarodni program s ciljem trajnog rješavanja stambenih potreba najugroženijih kategorija izbjeglih i interno raseljenih osoba, a rezultat je zajedničke inicijative partnerskih zemalja; Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije.
 
Više informacija o RHP-u možete vidjeti na linku: http://regionalhousingprogramme.org/
Što obuhvaća Regionalni program stambenog zbrinjavanja u Hrvatskoj?
Hrvatskoj je do sada, kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja, odobreno financiranje devet potprojekata, od kojih je pet završeno, a četiri su u tijeku. U Hrvatskoj se provode četiri modela stambenog zbrinjavanja: izgradnja stambenih zgrada, kupnja stanova, obnova domova za starije osobe te organizirana ugradnja građevnog materijala.
 
Više informacija o odobrenim projektima možete vidjeti na linku: https://sduosz.gov.hr/rhp/odobreni-projekti/590
Koja je razlika između Nacionalnog i Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja?
Bitne razlike između ova dva programa su u načinu financiranja i načinu odabira korisnika.
Kako se financiraju projekti unutar Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja?
Regionalni program stambenog zbrinjavanja podržava međunarodna zajednica, uključujući Europsku uniju, Sjedinjene Američke Države, Razvojnu banku Vijeća Europe, Ujedinjene narode, Visokog povjerenika za izbjeglice (UNHCR) i Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju (OESS).
 
To je Program koji se većim dijelom financira bespovratnim donatorskim sredstvima (do 75% sredstava), a manjim dijelom (25%) sredstvima osiguranim u državnom proračunu.
Kako se biraju korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja?
Korisnike Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja bira Povjerenstvo za odabir korisnika iz skupine najugroženijih kategorija izbjeglih i interno raseljenih osoba. Povjerenstvo za odabir korisnika osnovano je unutar Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Prilikom odabira korisnika primjenjuju se kriteriji ranjivosti koje je definirao UNHCR, a koji obuhvaćaju slijedeće kategorije:
 
  1. Kućanstva s prihodima jednakim ili ispod granice siromaštva
  2. Neodgovarajući stambeni uvjeti (bez tekuće vode, električne energije, sanitarnog čvora, kvadratura ispod nacionalnog minimuma)
  3. Invaliditet
  4. Druga otežavajuća zdravstvena stanja
  5. Samohrani roditelji
  6. Starije osobe (iznad 65 godina starosti) bez potpore obitelji
  7. Žene u riziku (žrtve obiteljskog nasilja)
  8. Dijete ili adolescent u riziku
  9. Specifične pravno-zaštitne potrebe
Tko utvrđuje pravo na stambeno zbrinjavanje korisnicima Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja?
Pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuju nadležni upravni odjeli u županijama ili Upravno tijelo grada Zagreba, donošenjem rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje, sukladno nacionalnom zakonodavstvu.