Državni tajnik Hanžek i gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić potpisali Sporazum u vezi provedbe programa izgradnje višestambene zgrade

  • Slika /slike/NaslovnaKnin.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Jučer su u Kninu državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek i gradonačelnik Grada Knina Marijo Ćaćić potpisali Sporazum u vezi provedbe programa izgradnje višestambene zgrade na području Grada kao projekta od zajedničkog interesa.

Svrha programa je stambeno zbrinjavanje koje se provodi temeljem Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima a koje ima za cilj poticanje naseljavanja i ostanka stanovnika.

Nekretnina na kojoj će se graditi višestambena zgrada površine je 7.676 m2 u vlasništvu Republike Hrvatske. Planira se izgradnja 100 stanova, a u višestambenoj zgradi nisu predviđeni poslovni ni prostori drugih namjena.

Grad se obvezuje financirati troškove priključenja nekretnine na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te osloboditi Središnji državni ured obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Na području Grada Knina evidentan je nedostatak stambenih jedinica za potrebe trajnog stambenog zbrinjavanja i zamjene stambenih jedinica namijenjenih obiteljima koje žive u različitim životnim okolnostima.

Podnositelji zahtjeva su obitelji hrvatskih branitelja, doseljenici koji su uslijed ratnih okolnosti izbjegli iz Bosne i Hercegovine, bivši nositelji stanarskih prava, mlade obitelji koje se žele stambeno zbrinuti na području grada, a velika je potreba i za kadrovskim stanovima, kako tijela državne uprave (MUP, MORH, ministarstvo pravosuđa i dr.) , tako i lokalne zajednice (zdrastvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih ustanova), te obitelji koje se po godišnjim javnim pozivima javljaju sa zahtjevom za davanje u najam državnih stanova.

Središnji državni ured je nominirao program obnove i izgradnje stambenog fonda u državnom vlasništvu u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. za financiranje kroz fondove EU.
 

Vijesti