Državni tajnik Hanžek na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana Općine Gvozd

  • Slika /slike/Gvozd Dan Općine 051021/20211005_112622.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek sudjelovao je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Gvozd povodom obilježavanja Dana Općine, 5. listopada 2021. godine.
 
Državni tajnik je u svom obraćanju nazočne upoznao s detaljima obnove nekonstruktivnih dijelova obiteljskih kuća na području Općine Gvozd, kao i provedbom projekta ''Program suzbijanja energetskog siromaštva" koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi ''.
 
Program obuhvaća stambene zgrade kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured a korisnici nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka, pogotovo ne u energetskoj obnovi. Zgrade su građene krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina te su u tako lošem stanju da osim što nisu prikladne za stanovanje, u nekim slučajevima predstavljaju i sigurnosni rizik. Velik broj stanova u državnom vlasništvu koji se nalaze u tim zgradama, prazni su i devastirani te se ne mogu obnavljati bez prethodne cjelovite obnove zgrada. Analizom je utvrđeno da sve zgrade ispunjavaju kriterije pogodnosti za energetsku obnovu, povezanu dijelom i s potrebom za statičkom sanacijom zgrade. Socijalni status suvlasnika je jedan od bitnih kriterija za stjecanja prava na stambeno zbrinjavanje u predmetnim zgradama.
 
Određeni su prioriteti obnove prema uočenim nedostacima zgrada te je procijenjena moguća ušteda energije za grijanje i primarne energije koja će se ostvariti obnovom zgrada. Za provedbu Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 355 milijuna kuna po niže predloženom planu. Sredstva u ukupnom iznosu od 150 milijuna kn osiguravaju se iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a preostala sredstva osiguravaju se iz državnog proračuna i to iz viška sredstava prikupljenih na osnovu solidarne naknade za ugroženog kupca energenta. Na području Općine Gvozd radi se o 50 stambenih jedinica iz nadležnosti Ureda koje će biti obuhvaćene ovim programom. Zahvaljujući ovim projektima cilj je zaustaviti iseljavanje mladog i produktivnog stanovništva, te poboljšati demografiju na ovim prostorima.

Vijesti