Državni tajnik Hanžek posjetio Grad Gospić i Općinu Gračac

  • Slika /slike/Benkovac_29042021/naslovnaGospic_29042021.jpg
  • Slika
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek sa suradnicima posjetio je 27. travnja 2021. Grad Gospić i Općinu Gračac.

Središnji državni ured za obnovu priprema opsežan projekt energetske obnove financiran sredstvima EU pod nazivom: „Projekt suzbijanja energetskog siromaštva“. U okviru projekta predviđena je obnova preostale 32 zgrade na Ličkom Osiku. Projekt subvencioniran u 100%-tnom iznosu jamči vlasnicima stanova odnosno najmoprimcima da neće imati nikakav trošak u njegovoj realizaciji, a obuhvaća obnovu krovišta, pročelja, zamjenu stolarije i mogućnost ugradnje solara za pripremu tople vode.
 
U Općini Gračac održan je sastanak sa zamjenikom načelnice Robertom Jukom u sklopu kojeg su obišli gospodarske subjekte te izvršili analizu situacije vezanu za stambeno zbrinjavanje i započeli pripremu projekata za naredno razdoblje, čime bi politika stambenog zbrinjavanja podigla gospodarsku konkurentnost Općine Gračac.

Vijesti