Javni poziv za iskaz interesa za izvođenje radova uklanjanja (rušenja) u potresu oštećenih obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Slika /slike/savjetovanje.jpg
Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Programom mjera utvrđene su i mjere obnove prema pojedinim načinima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa za izvođenje radova uklanjanja (rušenja) u potresu oštećenih obiteljskih kuća koje su predviđene za uklanjanje i gradnju zamjenskih kuća.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali sudionici koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu svoj interes iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem s navođenjem svih potrebnih podataka u tu svrhu.
 
S obzirom da ciljnu skupinu iz ovog javnog poziva čine prvenstveno gospodarski subjekti koji su stručno i gospodarski osposobljeni za izvođenje radova, da bi mogli sudjelovati, mole se isti da uz svoju prijavu dostave i mjerodavne podatke u svrhu dokazivanja kvalitete i stručnog iskustva, kako za gospodarskog subjekta (tvrtku) tako i za osposobljene djelatnike koji mogu obavljati predmetne radove (broj kvalificiranih djelatnika i njihova osposobljenost, broj i vrsta strojeva i mehanizacije, alati i oprema te ostalo po potrebi).

Ovaj Javni poziv je aktivan do okončanja svih radnji u okviru ove vrste radova odnosno do okončanja postupaka javne nabave ovih radova.

Slijedom navedenog, za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani gospodarski subjekti te drugi dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge, komentare i mišljenja u svrhu prikupljanja informacija oko provedbe postupaka javne nabave ovih radova s naglaskom na tehnički / stručni dio dokumentacije (uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, opće i posebni uvjeti ugovora, način plaćanja izvršenih usluga, vrsta i način bodovanja stručnog iskustva ili drugih kriterija kvalitete, itd.), s napomenom da se radi o istraživanju tržišta u postupku odabira izvoditelja radova uklanjanja (rušenja) obiteljskih kuća.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte radovi@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.